Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.darkentries.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door
gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Dark Entries vzw streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dark Entries vzw niet in voor de volledigheid, juistheid of
actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als
een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dark Entries vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Dark Entries vzw en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Dark Entries vzw garandeert niet dat e-mails die aan Dark Entries vzw worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan
niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Dark Entries vzw te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dark Entries vzw heeft geen invloed op websites van
derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Dark Entries vzw aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Dark Entries vzw zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Dark
Entries vzw daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wil je Dark Entries steunen? Doe een gift op BE49 0017 6243 8971

© Dark Entries. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door We Cre8 It.