casino maxi1xbet

Dark Entries Logo

7.667 items

   

Åke Hodell
Verbal Brainwash And Other Works
Avant-Garde - Soundscape - Spoken word - Veldopnames
13/03/2019 : Åke Hodell - Verbal Brainwash And Other Works
Fylkingen Records  Fylkingen Records
13/03/2019, Henk Vereecken

Een 3cd box uitgave met de verzamelde 'textsound' composities van Åke Hodell. Zo noemde hij deze composities zelf. In de praktijk zijn die 'textsound' composities een soort soundscapes of geluidscollages opgebouwd uit een combinatie van veldopnames, samples en spoken word. In feite is het een soort luisterspel of 'radiodrama', tweetalig Zweeds-Engels trouwens, vaak wordt een zin in het Zweeds onmiddellijk herhaald in het Engels, vaak ook is het eentalig Engels, een paar keer eentalig Zweeds met uitgebreide uitleg in het bijhorend boekje. In een track horen we ook Russisch en ook Frans komt meermaals terug.

3 cd's zitten er dus in deze box. De eerste cd “Verbal Brainwash” bevat een 20-tal kortere geluidscollages van 1 tot 11 minuten. Cd 2, “Purgatory / Electric Buddha” en cd 3, “Spirit Of Ecstasy”, bevatten elk 4 lange soundscapes in lengte variërend van 14 tot 24 minuten.

Åke Hodell (1919-2000) was een Zweedse geluidspoëzie en radiosoundscapepionier. Hij maakte een reeks soundscapes, luisterspelen of radiodrama voor de Zweedse staatsradio SR (Sveriges Radio). Deze compilatie (het volledige 'textsound' werk in feite) werd samengesteld, en geëdit in nauwe samenwerking met Åke Hodell zelf, die echter stierf kort voor de release van de box. Hij had nog juist zijn finale zegen kunnen geven voor de uitgave van elk van de drie cd's en voor het artwork waarvan hij op zijn sterfbed de proefdrukken had gezien. De box dateert dus oorspronkelijk van 2000. Dit betreft een heruitgave in het jaar dat Åke Hodell 100 jaar zou zijn geworden.

De luisterspelen van Åke Hodell hebben vaak een 'linkse', maatschappijkritische, antimilitaristische, antiracistische... ondertoon. Het is wel duidelijk dat Åke Hodell een sociaaldemocraat was of wellicht nog linkser. En pacifist. Ik vermoed dat hij een antiautoritaire socialist was. Nader onderzoek (google) leert dat Åke Hodell een gevechtspiloot was in WOII. Dat hij in juli 1941 een crash maakte met zijn vliegtuig. Dat hij die crash overleefde maar jarenlang in het hospitaal moest doorbrengen. En dat dat een keerpunt werd in zijn leven. Hij werd antimilitarist en een veelzijdig artiest die zich bezighield met poëzie en literatuur, met theater, met visuele en auditieve kunst. De elektroakoestische avant-garde artiest Åke Hodell wordt veelal geassocieerd met de Fluxus beweging. De term musique concrète kan je ook soms linken met zijn werk.

Voor de volledigheid vermelden we dat hoorspelen al een stuk langer bestonden dan de glorietijd van Åke Hodell (de jaren 60, begin 70). Denk aan de massahysterie die ontstond in 1938 in de VS toen het hoorspel “War Of The Worlds” over de radio werd uitgezonden en de halve bevolking in paniek de straat opstoof omdat ze - nog niet echt bekend met het concept luisterspel - de uitzending over de invasie van de Aarde door aliens van Mars (naar de roman van H.G. Wells uit 1898) voor waar namen. Maar in Zweden was Åke Hodell wel een pionier inzake soundscapes en ook radiodrama.

De eerste schijf “Verbal Brainwash” bevat werk uit de jaren 60 en 70 vooral rond het militaire thema, waaronder een paar naar verluidt heel bekende stukken zoals “General Bussig / General Buddy-Buddy” (part 1–3) en “Igevär / Presentarms” (part 1-2) die meermaals terug komen gespreid over de cd en ze staan er ook nog eens in een Franse versie tussen (“General Bonhomme” en “Présentesarmes”). Ze behoren tot het vroegste werk (1963).

“General Buddy-Buddy” gaat over de houding van militaire oversten tegenover de simpele rekruut. In de jaren 50 werd het 'Pruisische drilmodel' in het Zweedse leger vervangen door een nieuwe meer vriendelijke benadering waarmee officieren het vertrouwen wonnen van de rekruten om alzo evenzeer gehoorzame soldaten te creëren. De opnames laten het hersenspoelen op het exercitieveld horen door de vriendelijke generaal 'Buddy-Buddy'. De bevelen en de peptalk werden in kleine stukjes gekapt en eindeloos geloopt. Zo ontstaat een soort eindeloos drammend gezaag. Het verscheen op de EP “Verbal Brainwash” in 1965. De Franse versie herhaalt eindeloos als een mantra 'Je veux obéir aux autres. Je veux obéir aux autres. Aux autres je veux obéir'. Etc.

De “Presentarms” tracks bestaan enkel uit de 'e' en de 'a' klank van het bevel 'present arms' die minutenlang worden uitgerekt. Voor de rest hoor je enkel een ritmisch getingel. Op die manier wordt een soort primitieve dronetrack gecreëerd die ik geen andere bedoeling kan toedichten dan het compleet in het belachelijke willen trekken van het ganse concept van leger en oorlogvoeren. Het klinkt absurd zoals ook het ganse militaire apparaat en de oorlogsindustrie absurd is. Zoiets.

“Strukturer III / Structures III” (part 1 – 6) zijn field recordings uit de oorlog. Schoten, fluitende kogels, mitrailleurs, mortiergranaten, bommenwerpers, ontploffingen… Dit is een ware goudmijn voor martial industrial acts die oorlogssamples zoeken. De wapengeluiden werden met zorg uitgekozen om een historisch verantwoorde akoestische progressie weer te geven doorheen de grote oorlogen van de 20ste eeuw, zo vertelt ons het boekje.

“Law & Order Inc” komt vier maal terug in korte fragmenten marcherende soldaten: 'One two three four' en het geluid van soldatenlaarzen. Het buitenbeentje “The Voyage To Labrador” bestaat naast stemsamples vooral uit schapengeblaat.

De tweede cd “Purgatory / Electric Buddha” bevat vier erg lange stukken uit 1972 in duur variërend van 16 tot haast 22 minuten.

“Djurgårdsfärjan Över Styx / The Djurgården Ferry Across The Styx” (20 minuten): na de voordracht van een gedicht waarin de onomatopee 'kra-kra' meermaals terugkomt, krijgen we iets dat lijkt op een soort industrieel ambiente soundscape met scheepshoorn, geluiden van staal op staal, drones, een angstschreeuw, klokkengelui, hondengeblaf. Het zou een hedendaagse industrial drone soundscape kunnen zijn. Industrial drone avant la lettre zeg maar. Åke Hodell was dus niet enkel een pionier in Zweeds radiodrama…

“Kerberos, Helveteshunden / Cerberus, The Hellhound” (16 minuten) begint met hondengeblaf en bevat vooral verkeersgeluiden en stationscommentaar zoals 'mind the doors please'. We horen ook een ritmisch en in koor opgedreund 'yellow red yellow green' tesamen met ritmische voetstappen als van marcherende soldaten. We horen rijdende treinen (tsjoeketsjoek) en remmende treinen (geschuur van staal op staal). Verderop horen we remmende auto's gevolgd door de sirenes van een ambulance (vreemd genoeg ontbreekt het geluid van de botsing zelf). Verder een fluit als van een stationschef of politieagent, onmiddellijk gevolgd door een 'Law and order' roepende stem en onmiddellijk weer gevolgd door een korte hondengeblaf sample. Dit trio geluiden komt meermaals terug gedurende de soundscape. Ook drilboren zitten erin en een stem van een vrouw die het financieel-economisch nieuws voorleest in het Zweeds (direct gevolgd door de Engelse vertaling).

“The Road To Nepal” (22 minuten): een veldopname track vol natuur- en oerwoudgeluiden. De weg naar Nepal lijkt dwars door de jungle te lopen en men scheurt er met brommertjes over. Of zo klinkt dit toch.

“220 Volt Buddha” (21 minuten) een van de interessantste tracks, bestaat vooral uit vreemde vervormde stemsamples, geloopte stemeffecten en geluiden van een gong, drones en allerlei vreemde geluidseffecten. Het geheel klinkt als een soort experimentele dronescape die naar het einde toe behoorlijk duister wordt. Drone dark ambient avant la lettre!

De derde cd “Spirit Of Ecstasy” bevat vier lange soundscapes van 14 tot 25 minuten plus een vijfde track, “Introduction to 'Mr Smith In Rhodesia' by the composer”, waarin de stem van Åke Hodell ons achtergrondinfo geeft over de laatste soundscape. Dit is verzameld werk van eind jaren 60 en 1970.

“USS Pacific Ocean”(1968) (21 minuten) is met stip mijn favoriete track van deze cd box. De track begint met piepende morsesignalen die sporadisch doorheen de ganse soundscape terugkomen. Veel Amerikaanse stemsamples zitten erin gecombineerd met Russische stemmen en orkestrale stukken van de “Internationale” met bombastische (m/v) koorzangen in het Russisch. Marsmuziek. Kapitalistische propaganda: olie compagnieën worden opgenoemd door een resem stemmen met verschillende accenten: 'Mobile Oil, Esso, Castroil, Gulf, Shell…'. Lange samples van stukken surfrock of instrumentale rock'n'roll uit begin jaren 60 (het lijkt op Johnny & The Hurricanes, The Champs, The Surfaris, The Ventures...). Radiodreigementen ('give your position or we'll bomb you') gevolgd door stemsamples die de procedures voor het lanceren van bommen doorlopen en door fluitende geluiden van door de lucht vliegende en exploderende bommen. Ook stemsamples van de Amerikaanse president: 'This is the president of the United States speaking. (...) Your country expects you to do your duty'. Door het contrast tussen Amerikaanse en USSR 'propaganda' en oorlogsconflictgeluiden ademt de ganse soundscape een nadrukkelijk koude-oorlog-sfeertje rond een denkbeeldige nucleaire duikboot.

“Where Is Eldridge Cleaver” (1969) (14 minuten): ook een enorm interessante track. 'Where is Eldridge?' wordt steeds weer herhaald aan het begin van deze soundscape. Het lijkt wel of de zanger van de Sisters Of Mercy wordt vermist maar het gaat hier over ene Eldridge Cleaver (waarover later meer). (Deze soundscape dateert uit 1969 trouwens dus Andrew Eldritch zat nog braaf zijn broek te verslijten op de lagere school). 'Revolution has come' en 'Black power to black people' zijn een paar van de gescandeerde slogans die we te horen krijgen tijdens zo te horen drukke massabetogingen. Helicoptergeluiden. 'Where is Eldridge?', 'Where is Cleaver?', 'Where is Eldridge Cleaver?' gescandeerd door een manifesterende massa. Dan gevangenen die worden afgeroepen met hun administratienummer en naam 'California prisoner number (blablabla) E. Cleaver'. Zwaar gehijg. 'Keep moving nigger' en 'Black bastard prick' wordt er geroepen. We horen nu Sieg Heil kreten en Duits gemarcheer, 'ein zwei drei vier', gevolgd door Amerikaans gemarcheer, 'one two three four' en het geluid van marcherende laarzen. Het is duidelijk dat hier parallellen worden getrokken tussen de USA ten tijde van de rassenscheidingswetten en nazi-Duitsland en tussen Amerikaanse gevangenissen en Duitse concentratiekampen. Samen met de vorige vind ik dit de meest intrigerende track.

Eldridge Cleaver (google is your friend en ook in het begeleidende boekwerkje in de cd box staat interessante info) was een Amerikaanse zwarte mensenrechtenactivist die streed voor gelijke rechten binnen de Black Panther beweging in het Californië onder gouverneur Ronald Reagan in de jaren 60. Hij was 'information minister' voor de Black Panthers en de leidende ideoloog voor de zwarte vrijheidsbeweging in de USA. Cleaver was in 1968 presidentskandidaat voor de Peace And Freedom Party voor hij spoorloos verdween in november van dat jaar…

“Mr Smith In Rhodesia” (1970) (16 minuten) kant zich tegen de witte dictatuur van eerste minister Ian Smith die in 1965 met zijn blanke minderheidsregering eenzijdig de onafhankelijkheid van Rhodesië (het huidige Zimbabwe) uitriep om zo een door het moederland Groot-Brittannië gewilde democratische zwarte meerderheidsregering te voorkomen. Het de facto apartheidsregime werd vervolgens internationaal geboycot.

De track begint met helikoptergeluiden. Ook een fluitsignaal en hondengeblaf duikt regelmatig op maar het concept bestaat grotendeels uit een 'leraar' die iets voorzegt waarna een spreekkoor van kinderen het gezegde herhaalt. Zowel 'linkse' als 'rechtse' slogans worden gebruikt. Door elkaar. 'Repeat again' beveelt herhaaldelijk de mannenstem niet zelden gevolgd door een fluitsignaal als van een trainer. Volgende slogans worden meermaals, soms tot inden treure als een mantra herhaald: 'Mr Smith is a good white man', 'Mr Smith is our friend and father', 'Mr Smith is a murderer', 'Mr Smith gives us food and clothing', 'Mr Smith gives us work and housing', 'God save Rhodesia', 'God save Zimbabwe', 'God save the tribal trust land', 'God save British Petroleum', 'God save Rhodesian export', 'God save Mr Smith', 'Angola to the Africans', 'Namibia to the Africans', 'South-Africa to the Africans', 'Whole Africa to the Africans', 'Big Brother sees you', 'Mr Smith is Big Brother'. Af en toe duikt ook een 'vocoder robotstem' op die iets onverstaanbaar zegt (al denk ik het woord 'bleeding' te verstaan) en Afrikaanse tamtam muziek en een zeldzaam geweerschot, af en toe weer helicoptergeluiden. Deze track gaat duidelijk over indoctrinatie van de jeugd in het onderwijs. 'We don't need no education, we don't need no thought control' zouden Pink Floyd een decennium later zingen in “The Wall”.

Rond Åke Hodells geluidscollage “Mr Smith In Rhodesia” ontstond indertijd zowel in Groot-Brittannië als in Zweden een groot opgeklopt schandaal. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in de track “Introduction to 'Mr Smith In Rhodesia' by the composer”. In het Zweeds, maar we krijgen ook een uitgebreide uitleg in het bij de box horende tweetalig Zweeds-Engelse boekje. Om de geluidscollage te creëren zocht Åke Hodell een vijftal Afrikaanse kinderen. Maar die vond hij in die tijd niet in Zweden. Geen nood, hij engageerde in de plaats vijf blanke kinderen uit de Engelse school in Stockholm. Hij zocht immers kinderen met een Oxford-Engels accent zoals dat er in die tijd in Rhodesië bij de kinderen werd ingedrild. Tijdens de opname van de track waarin de kinderen onder meer moesten zeggen 'Mr Smith is a murderer' kregen ze in de studio van de Zweedse radio limonade en koekjes. Uiteraard werden de kinderen ook betaald. Het gegeven werd opgepikt door een journalist die er een ganse draai aan gaf. De extreemlinkse communist Åke Hodell zou kinderen omkopen met snoep en ze indoctrineren met extreemlinkse hatespeech en hun onwetende ouders zouden daardoor zwaar gechoqueerd zijn geweest. Het fake news 'schandaal' haalde indertijd de media in Zweden en in Groot-Brittannië en haalde zelfs de voorpagina van The Daily Telegraph. Het stuk werd daarop in de ban gedaan door de Zweedse radio. Daarom werd het ganse stuk opnieuw opgenomen in Engeland met kinderen van ouders die vooraf akkoord waren gegaan met het concept en met de politieke visie en de ban werd opgeheven.

“Spirit Of Ecstasy, Racing Car Opera” (1970) (24 minuten). Dit hoorspel wil de geschiedenis van de 20ste eeuw verhalen aan de hand van de geschiedenis van de auto. Auto-geluiden zitten er in het stuk eigenlijk maar mondjesmaat in. Het stuk begint met een stukje 'klassiek' luisterspel. Een butler biedt zijn lord een glaasje port aan. 'Thank you James' zegt de lord en 'driving a Rolls Royce is ecstasy', waarna de Lord een ode brengt aan zijn Rolls: 'There she is, the spirit of ecstasy, down from the sky, a winged silver lady on front of the machine, all hail spirit of ecstasy' etc. We horen ook dat de wagen komt voorgereden. Nadien zijn we getuige van een autorace in de VS en een in Frankrijk (Franse stemsamples) met gejuich, gejoel, fanfaremuziek, het Brits volkslied en "The Star Spangled Banner" en 'this is the first American automobile race on thanksgiving day 1895 from Chicago to Illinois and return' kondigt een stem aan of 'Le premier Grand Prix Français de mille neuf cent six'. 'The show must go on' komt ook meermaals terug. We horen verrassend weinig geluiden van racewagens op het circuit maar wel een eindeloos herhalen van automerken, soms in mantra vorm of met rare 'onnozele' stemmetjes, gescandeerd, gezongen...: 'Ford, Studebaker, Oldsmobile, Rolls-Royce, Mercedes, Renault, General Motors Corporation, Chrysler, Chevrolet, Ford model T, Tin Lizzie, the peoples car, Cadillac, Fiat, Lincoln, Pontiac, Bugatti, Mercedes Benz, Citroën, Porsche, Honda, Simca, Volvo…' Tussen al die automerken in zit ook de stem van een oud mannetje dat mompelend en kreunend als vanop zijn sterfbed nog een paar keer de naam 'Rolls Royce' steunt. De Britse lord van in het begin? Naar het einde toe krijgen we vreemd genoeg treingefluit en stukken operette en 'Extra extra, war, Germany invades Polen'. Dan toch nog geluiden van het race-circuit met gierende remmen, brullende motoren en ook mensen die autogeluiden nabootsen met hun stem, 'broembroem'. Dan wordt het stil en horen we ineens vogelgeluiden en nog een gedichtje: 'no more cars, my ecstays is he ecstacy of death'. Abrupt einde.

De 3 cd's zitten in een mooi vormgegeven kartonnen boxje met een tweetalig Zweeds-Engels boekje met info over de artiest en zijn werk en in het boekje ook een aantal grafische werken van deze artiest: bizarre foto's, collages, donkere en esoterische tekeningen zoals een skelet op een kerkhof, een weirde boeddha alsook een paar surrealistisch dadaïstische gedichten in Jan Hanlo of Paul van Ostaijen stijl. 'Oote oote boe' wordt hier 'general b bussi b b b b bussi bissebussi general bussibisse bussebusse b b b general b bussebissibussebissibussebuss general b bussi bissi g e n e r a l b u s s i g' (zwaar ingekort). 'Boem paukenslag' wordt hier 'puff dång iiiiiiiiiiiiiiiiiiii puff dång Kontakt! iiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzz propropropropropropropro propro prop prp prop puff dång iiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrriririiriiri en humla' (eveneens zwaar ingekort). Ook de grafische vormgeving waarbij de bladschikking deel uitmaakt van het ganse kunstwerk is heel erg vergelijkbaar met wat Jan Hanlo of Paul van Ostaijen deden. Intrigerend. Het was een enorm interessante kennismaking met de wereld van de mij tot voor kort volledig onbekende Åke Hodell.

Nog een interessant weetje tot slot: op de hoes van het album “With Fear I Kiss the Burning Darkness” van de Zweedse death metal band At The Gates prijkt het werk “220 Volt Buddha” van Åke Hodell.

Henk Vereecken
13/03/2019

HomeContactSitemap
lees meer...
CONCERT BESPREKING : RAMMSTEIN - Een stadion in vuur en vlam

Rammstein, de band waarvan de groepsleden al eens graag met vuur spelen, trad deze woensdag op voor een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Uw reporter ter plekke was erbij en kwam er zonder brandwonden vanaf. Er was een massale toeloop voor de metalband uit Duitsland. Alle tickets vlogen in november vorige jaar reeds in minder dan een ...

lees meer...
NIEUWS 11/07/2019 : Timetable voor M'era Luna 2019

Zelf geven ze er niet zo heel veel ruchtbaarheid aan, maar dit jaar viert M’era Luna zijn inmiddels 20ste editie. De jaarlijkse traditie in volle zomertijd mag iedere keer dan weer een feestje zijn. Het feestje in eigen leefwereld, waar het vliegveld van het Duitse Hildesheim wordt omgetoverd tot het walhalla van de gothics en ...

lees meer...
NIEUWS 11/07/2019 : Dark Entries geeft weg: tickets Sewerfest.

Muzikale fijnproevers weten al langer dan vandaag dat JH De Wommel de place to be is om deviante muziekjes te ontdekken. Op de laatste dag van de zomervakantie slaan New Wave Top 100 en Pale Moon de handen in elkaar voor de tweede editie van Sewerfest. Vanaf 20 uur kan je er optredens meepikken van Diagnostic Error (EBM), Cojones Del ...

lees meer...
NIEUWS 01/07/2019 : Angels Of Liberty teaser!

De nieuwe, postume Angels Of Liberty, “Servant Of The Grail” is een feit. En ik ben redelijk enthousiast. Ik hoop binnenkort een review van dit album op deze site te kunnen presenteren maar wil u nu alvast laten kennis maken met “The Last Vampire”, het nummer dat dit album moet presenteren. En geloof me dit nummer doet ...

lees meer...
NIEUWS 29/06/2019 : Wir Kellerkinder - Everyday Is Halloween het eerste kinderboek voor kinderen opgescheept met gothic ouders!

Ik ken het, en allicht nog velen anderen met me. Ook al willen u en ik als notoire goths het eeuwige leven we worden ouder en daar komen dan - als je niet goed oplet - soms kinderen bij kijken. En die kijken met ouder worden wel eens raar op bij al dat zwart van mama of papa om van de muziek die soms door de woonkamer galmt nog maar te zwijgen. ...

lees meer...
NIEUWS 28/06/2019 : Zaterdag Dark Entries Night met Noire Antidote (witch house) en Mirexxx (dark electro)

Ze volgen elkaar in snel tempo op, de Dark Entries Nights, maar dat is uitzonderlijk. Zaterdag mogen we twee uitstekende elektronische groepen ontvangen die onlangs prachtplaten hebben uitgebracht. Noire Antidote komt uit Nederland en heeft zich in korte tijd opgewerkt tot één van de witch house-groepen die je moet gezien ...

lees meer...
FOTO'S : Rob Zombie - @ Graspop 23/06/2019 door Luc Luyten

lees meer...
FOTO'S : Ministry - @ Graspop 22/06/2019 door Luc Luyten

lees meer...
INTERVIEW : MIREXXX (Dark Entries Night 29) - In de Indiase traditie is dit een periode van verval en achteruitgang: de Kali Yuga of ‘het ongelukkig tijdperk’.

Mirexxx heeft een nieuwe cd uit: ‘Vault’. Opnieuw krijgen we old school dark electro, maar anderzijds verschilt hun geluid danig van andere electrogroepen, onder meer omdat de basdrums niet prominent gebruikt worden en ze eerder hoge percussie en bliebjes gebruiken. De reacties op de nieuwe plaat waren uitstekend, en voor ons was ...

lees meer...
CONCERT BESPREKING : Wave-Gotik-Treffen 2019 (Leipzig, Duitsland, 7 t.e.m. 10 juni) - De dolle avonturen van de electro-redactie

Meer dan een jaar had ik ernaar uitgekeken: de 28ste editie van het Wave-Gotik-Treffen in het pinksterweekend. Persoonlijk vond ik het donkere elektronische deel van de line-up niet echt "wauw", maar dat hield mij niet tegen om mij 4,5 dag lang rot te amuseren. En zoals elk jaar schrijf ik ook nu een verslag over mijn dolle avonturen ...

lees meer...
FOTO'S : Stone Temple Pilots - @ Graspop 21/06/2019 door Luc Luyten