casino maxi1xbet

Dark Entries Logo

8.884 items

   

Åke Hodell
Verbal Brainwash And Other Works
Avant-Garde - Soundscape - Spoken word - Veldopnames
13/03/2019 : Åke Hodell - Verbal Brainwash And Other Works
Fylkingen Records  Fylkingen Records
13/03/2019, Henk Vereecken

Een 3cd box uitgave met de verzamelde 'textsound' composities van Åke Hodell. Zo noemde hij deze composities zelf. In de praktijk zijn die 'textsound' composities een soort soundscapes of geluidscollages opgebouwd uit een combinatie van veldopnames, samples en spoken word. In feite is het een soort luisterspel of 'radiodrama', tweetalig Zweeds-Engels trouwens, vaak wordt een zin in het Zweeds onmiddellijk herhaald in het Engels, vaak ook is het eentalig Engels, een paar keer eentalig Zweeds met uitgebreide uitleg in het bijhorend boekje. In een track horen we ook Russisch en ook Frans komt meermaals terug.

3 cd's zitten er dus in deze box. De eerste cd “Verbal Brainwash” bevat een 20-tal kortere geluidscollages van 1 tot 11 minuten. Cd 2, “Purgatory / Electric Buddha” en cd 3, “Spirit Of Ecstasy”, bevatten elk 4 lange soundscapes in lengte variërend van 14 tot 24 minuten.

Åke Hodell (1919-2000) was een Zweedse geluidspoëzie en radiosoundscapepionier. Hij maakte een reeks soundscapes, luisterspelen of radiodrama voor de Zweedse staatsradio SR (Sveriges Radio). Deze compilatie (het volledige 'textsound' werk in feite) werd samengesteld, en geëdit in nauwe samenwerking met Åke Hodell zelf, die echter stierf kort voor de release van de box. Hij had nog juist zijn finale zegen kunnen geven voor de uitgave van elk van de drie cd's en voor het artwork waarvan hij op zijn sterfbed de proefdrukken had gezien. De box dateert dus oorspronkelijk van 2000. Dit betreft een heruitgave in het jaar dat Åke Hodell 100 jaar zou zijn geworden.

De luisterspelen van Åke Hodell hebben vaak een 'linkse', maatschappijkritische, antimilitaristische, antiracistische... ondertoon. Het is wel duidelijk dat Åke Hodell een sociaaldemocraat was of wellicht nog linkser. En pacifist. Ik vermoed dat hij een antiautoritaire socialist was. Nader onderzoek (google) leert dat Åke Hodell een gevechtspiloot was in WOII. Dat hij in juli 1941 een crash maakte met zijn vliegtuig. Dat hij die crash overleefde maar jarenlang in het hospitaal moest doorbrengen. En dat dat een keerpunt werd in zijn leven. Hij werd antimilitarist en een veelzijdig artiest die zich bezighield met poëzie en literatuur, met theater, met visuele en auditieve kunst. De elektroakoestische avant-garde artiest Åke Hodell wordt veelal geassocieerd met de Fluxus beweging. De term musique concrète kan je ook soms linken met zijn werk.

Voor de volledigheid vermelden we dat hoorspelen al een stuk langer bestonden dan de glorietijd van Åke Hodell (de jaren 60, begin 70). Denk aan de massahysterie die ontstond in 1938 in de VS toen het hoorspel “War Of The Worlds” over de radio werd uitgezonden en de halve bevolking in paniek de straat opstoof omdat ze - nog niet echt bekend met het concept luisterspel - de uitzending over de invasie van de Aarde door aliens van Mars (naar de roman van H.G. Wells uit 1898) voor waar namen. Maar in Zweden was Åke Hodell wel een pionier inzake soundscapes en ook radiodrama.

De eerste schijf “Verbal Brainwash” bevat werk uit de jaren 60 en 70 vooral rond het militaire thema, waaronder een paar naar verluidt heel bekende stukken zoals “General Bussig / General Buddy-Buddy” (part 1–3) en “Igevär / Presentarms” (part 1-2) die meermaals terug komen gespreid over de cd en ze staan er ook nog eens in een Franse versie tussen (“General Bonhomme” en “Présentesarmes”). Ze behoren tot het vroegste werk (1963).

“General Buddy-Buddy” gaat over de houding van militaire oversten tegenover de simpele rekruut. In de jaren 50 werd het 'Pruisische drilmodel' in het Zweedse leger vervangen door een nieuwe meer vriendelijke benadering waarmee officieren het vertrouwen wonnen van de rekruten om alzo evenzeer gehoorzame soldaten te creëren. De opnames laten het hersenspoelen op het exercitieveld horen door de vriendelijke generaal 'Buddy-Buddy'. De bevelen en de peptalk werden in kleine stukjes gekapt en eindeloos geloopt. Zo ontstaat een soort eindeloos drammend gezaag. Het verscheen op de EP “Verbal Brainwash” in 1965. De Franse versie herhaalt eindeloos als een mantra 'Je veux obéir aux autres. Je veux obéir aux autres. Aux autres je veux obéir'. Etc.

De “Presentarms” tracks bestaan enkel uit de 'e' en de 'a' klank van het bevel 'present arms' die minutenlang worden uitgerekt. Voor de rest hoor je enkel een ritmisch getingel. Op die manier wordt een soort primitieve dronetrack gecreëerd die ik geen andere bedoeling kan toedichten dan het compleet in het belachelijke willen trekken van het ganse concept van leger en oorlogvoeren. Het klinkt absurd zoals ook het ganse militaire apparaat en de oorlogsindustrie absurd is. Zoiets.

“Strukturer III / Structures III” (part 1 – 6) zijn field recordings uit de oorlog. Schoten, fluitende kogels, mitrailleurs, mortiergranaten, bommenwerpers, ontploffingen… Dit is een ware goudmijn voor martial industrial acts die oorlogssamples zoeken. De wapengeluiden werden met zorg uitgekozen om een historisch verantwoorde akoestische progressie weer te geven doorheen de grote oorlogen van de 20ste eeuw, zo vertelt ons het boekje.

“Law & Order Inc” komt vier maal terug in korte fragmenten marcherende soldaten: 'One two three four' en het geluid van soldatenlaarzen. Het buitenbeentje “The Voyage To Labrador” bestaat naast stemsamples vooral uit schapengeblaat.

De tweede cd “Purgatory / Electric Buddha” bevat vier erg lange stukken uit 1972 in duur variërend van 16 tot haast 22 minuten.

“Djurgårdsfärjan Över Styx / The Djurgården Ferry Across The Styx” (20 minuten): na de voordracht van een gedicht waarin de onomatopee 'kra-kra' meermaals terugkomt, krijgen we iets dat lijkt op een soort industrieel ambiente soundscape met scheepshoorn, geluiden van staal op staal, drones, een angstschreeuw, klokkengelui, hondengeblaf. Het zou een hedendaagse industrial drone soundscape kunnen zijn. Industrial drone avant la lettre zeg maar. Åke Hodell was dus niet enkel een pionier in Zweeds radiodrama…

“Kerberos, Helveteshunden / Cerberus, The Hellhound” (16 minuten) begint met hondengeblaf en bevat vooral verkeersgeluiden en stationscommentaar zoals 'mind the doors please'. We horen ook een ritmisch en in koor opgedreund 'yellow red yellow green' tesamen met ritmische voetstappen als van marcherende soldaten. We horen rijdende treinen (tsjoeketsjoek) en remmende treinen (geschuur van staal op staal). Verderop horen we remmende auto's gevolgd door de sirenes van een ambulance (vreemd genoeg ontbreekt het geluid van de botsing zelf). Verder een fluit als van een stationschef of politieagent, onmiddellijk gevolgd door een 'Law and order' roepende stem en onmiddellijk weer gevolgd door een korte hondengeblaf sample. Dit trio geluiden komt meermaals terug gedurende de soundscape. Ook drilboren zitten erin en een stem van een vrouw die het financieel-economisch nieuws voorleest in het Zweeds (direct gevolgd door de Engelse vertaling).

“The Road To Nepal” (22 minuten): een veldopname track vol natuur- en oerwoudgeluiden. De weg naar Nepal lijkt dwars door de jungle te lopen en men scheurt er met brommertjes over. Of zo klinkt dit toch.

“220 Volt Buddha” (21 minuten) een van de interessantste tracks, bestaat vooral uit vreemde vervormde stemsamples, geloopte stemeffecten en geluiden van een gong, drones en allerlei vreemde geluidseffecten. Het geheel klinkt als een soort experimentele dronescape die naar het einde toe behoorlijk duister wordt. Drone dark ambient avant la lettre!

De derde cd “Spirit Of Ecstasy” bevat vier lange soundscapes van 14 tot 25 minuten plus een vijfde track, “Introduction to 'Mr Smith In Rhodesia' by the composer”, waarin de stem van Åke Hodell ons achtergrondinfo geeft over de laatste soundscape. Dit is verzameld werk van eind jaren 60 en 1970.

“USS Pacific Ocean”(1968) (21 minuten) is met stip mijn favoriete track van deze cd box. De track begint met piepende morsesignalen die sporadisch doorheen de ganse soundscape terugkomen. Veel Amerikaanse stemsamples zitten erin gecombineerd met Russische stemmen en orkestrale stukken van de “Internationale” met bombastische (m/v) koorzangen in het Russisch. Marsmuziek. Kapitalistische propaganda: olie compagnieën worden opgenoemd door een resem stemmen met verschillende accenten: 'Mobile Oil, Esso, Castroil, Gulf, Shell…'. Lange samples van stukken surfrock of instrumentale rock'n'roll uit begin jaren 60 (het lijkt op Johnny & The Hurricanes, The Champs, The Surfaris, The Ventures...). Radiodreigementen ('give your position or we'll bomb you') gevolgd door stemsamples die de procedures voor het lanceren van bommen doorlopen en door fluitende geluiden van door de lucht vliegende en exploderende bommen. Ook stemsamples van de Amerikaanse president: 'This is the president of the United States speaking. (...) Your country expects you to do your duty'. Door het contrast tussen Amerikaanse en USSR 'propaganda' en oorlogsconflictgeluiden ademt de ganse soundscape een nadrukkelijk koude-oorlog-sfeertje rond een denkbeeldige nucleaire duikboot.

“Where Is Eldridge Cleaver” (1969) (14 minuten): ook een enorm interessante track. 'Where is Eldridge?' wordt steeds weer herhaald aan het begin van deze soundscape. Het lijkt wel of de zanger van de Sisters Of Mercy wordt vermist maar het gaat hier over ene Eldridge Cleaver (waarover later meer). (Deze soundscape dateert uit 1969 trouwens dus Andrew Eldritch zat nog braaf zijn broek te verslijten op de lagere school). 'Revolution has come' en 'Black power to black people' zijn een paar van de gescandeerde slogans die we te horen krijgen tijdens zo te horen drukke massabetogingen. Helicoptergeluiden. 'Where is Eldridge?', 'Where is Cleaver?', 'Where is Eldridge Cleaver?' gescandeerd door een manifesterende massa. Dan gevangenen die worden afgeroepen met hun administratienummer en naam 'California prisoner number (blablabla) E. Cleaver'. Zwaar gehijg. 'Keep moving nigger' en 'Black bastard prick' wordt er geroepen. We horen nu Sieg Heil kreten en Duits gemarcheer, 'ein zwei drei vier', gevolgd door Amerikaans gemarcheer, 'one two three four' en het geluid van marcherende laarzen. Het is duidelijk dat hier parallellen worden getrokken tussen de USA ten tijde van de rassenscheidingswetten en nazi-Duitsland en tussen Amerikaanse gevangenissen en Duitse concentratiekampen. Samen met de vorige vind ik dit de meest intrigerende track.

Eldridge Cleaver (google is your friend en ook in het begeleidende boekwerkje in de cd box staat interessante info) was een Amerikaanse zwarte mensenrechtenactivist die streed voor gelijke rechten binnen de Black Panther beweging in het Californië onder gouverneur Ronald Reagan in de jaren 60. Hij was 'information minister' voor de Black Panthers en de leidende ideoloog voor de zwarte vrijheidsbeweging in de USA. Cleaver was in 1968 presidentskandidaat voor de Peace And Freedom Party voor hij spoorloos verdween in november van dat jaar…

“Mr Smith In Rhodesia” (1970) (16 minuten) kant zich tegen de witte dictatuur van eerste minister Ian Smith die in 1965 met zijn blanke minderheidsregering eenzijdig de onafhankelijkheid van Rhodesië (het huidige Zimbabwe) uitriep om zo een door het moederland Groot-Brittannië gewilde democratische zwarte meerderheidsregering te voorkomen. Het de facto apartheidsregime werd vervolgens internationaal geboycot.

De track begint met helikoptergeluiden. Ook een fluitsignaal en hondengeblaf duikt regelmatig op maar het concept bestaat grotendeels uit een 'leraar' die iets voorzegt waarna een spreekkoor van kinderen het gezegde herhaalt. Zowel 'linkse' als 'rechtse' slogans worden gebruikt. Door elkaar. 'Repeat again' beveelt herhaaldelijk de mannenstem niet zelden gevolgd door een fluitsignaal als van een trainer. Volgende slogans worden meermaals, soms tot inden treure als een mantra herhaald: 'Mr Smith is a good white man', 'Mr Smith is our friend and father', 'Mr Smith is a murderer', 'Mr Smith gives us food and clothing', 'Mr Smith gives us work and housing', 'God save Rhodesia', 'God save Zimbabwe', 'God save the tribal trust land', 'God save British Petroleum', 'God save Rhodesian export', 'God save Mr Smith', 'Angola to the Africans', 'Namibia to the Africans', 'South-Africa to the Africans', 'Whole Africa to the Africans', 'Big Brother sees you', 'Mr Smith is Big Brother'. Af en toe duikt ook een 'vocoder robotstem' op die iets onverstaanbaar zegt (al denk ik het woord 'bleeding' te verstaan) en Afrikaanse tamtam muziek en een zeldzaam geweerschot, af en toe weer helicoptergeluiden. Deze track gaat duidelijk over indoctrinatie van de jeugd in het onderwijs. 'We don't need no education, we don't need no thought control' zouden Pink Floyd een decennium later zingen in “The Wall”.

Rond Åke Hodells geluidscollage “Mr Smith In Rhodesia” ontstond indertijd zowel in Groot-Brittannië als in Zweden een groot opgeklopt schandaal. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in de track “Introduction to 'Mr Smith In Rhodesia' by the composer”. In het Zweeds, maar we krijgen ook een uitgebreide uitleg in het bij de box horende tweetalig Zweeds-Engelse boekje. Om de geluidscollage te creëren zocht Åke Hodell een vijftal Afrikaanse kinderen. Maar die vond hij in die tijd niet in Zweden. Geen nood, hij engageerde in de plaats vijf blanke kinderen uit de Engelse school in Stockholm. Hij zocht immers kinderen met een Oxford-Engels accent zoals dat er in die tijd in Rhodesië bij de kinderen werd ingedrild. Tijdens de opname van de track waarin de kinderen onder meer moesten zeggen 'Mr Smith is a murderer' kregen ze in de studio van de Zweedse radio limonade en koekjes. Uiteraard werden de kinderen ook betaald. Het gegeven werd opgepikt door een journalist die er een ganse draai aan gaf. De extreemlinkse communist Åke Hodell zou kinderen omkopen met snoep en ze indoctrineren met extreemlinkse hatespeech en hun onwetende ouders zouden daardoor zwaar gechoqueerd zijn geweest. Het fake news 'schandaal' haalde indertijd de media in Zweden en in Groot-Brittannië en haalde zelfs de voorpagina van The Daily Telegraph. Het stuk werd daarop in de ban gedaan door de Zweedse radio. Daarom werd het ganse stuk opnieuw opgenomen in Engeland met kinderen van ouders die vooraf akkoord waren gegaan met het concept en met de politieke visie en de ban werd opgeheven.

“Spirit Of Ecstasy, Racing Car Opera” (1970) (24 minuten). Dit hoorspel wil de geschiedenis van de 20ste eeuw verhalen aan de hand van de geschiedenis van de auto. Auto-geluiden zitten er in het stuk eigenlijk maar mondjesmaat in. Het stuk begint met een stukje 'klassiek' luisterspel. Een butler biedt zijn lord een glaasje port aan. 'Thank you James' zegt de lord en 'driving a Rolls Royce is ecstasy', waarna de Lord een ode brengt aan zijn Rolls: 'There she is, the spirit of ecstasy, down from the sky, a winged silver lady on front of the machine, all hail spirit of ecstasy' etc. We horen ook dat de wagen komt voorgereden. Nadien zijn we getuige van een autorace in de VS en een in Frankrijk (Franse stemsamples) met gejuich, gejoel, fanfaremuziek, het Brits volkslied en "The Star Spangled Banner" en 'this is the first American automobile race on thanksgiving day 1895 from Chicago to Illinois and return' kondigt een stem aan of 'Le premier Grand Prix Français de mille neuf cent six'. 'The show must go on' komt ook meermaals terug. We horen verrassend weinig geluiden van racewagens op het circuit maar wel een eindeloos herhalen van automerken, soms in mantra vorm of met rare 'onnozele' stemmetjes, gescandeerd, gezongen...: 'Ford, Studebaker, Oldsmobile, Rolls-Royce, Mercedes, Renault, General Motors Corporation, Chrysler, Chevrolet, Ford model T, Tin Lizzie, the peoples car, Cadillac, Fiat, Lincoln, Pontiac, Bugatti, Mercedes Benz, Citroën, Porsche, Honda, Simca, Volvo…' Tussen al die automerken in zit ook de stem van een oud mannetje dat mompelend en kreunend als vanop zijn sterfbed nog een paar keer de naam 'Rolls Royce' steunt. De Britse lord van in het begin? Naar het einde toe krijgen we vreemd genoeg treingefluit en stukken operette en 'Extra extra, war, Germany invades Polen'. Dan toch nog geluiden van het race-circuit met gierende remmen, brullende motoren en ook mensen die autogeluiden nabootsen met hun stem, 'broembroem'. Dan wordt het stil en horen we ineens vogelgeluiden en nog een gedichtje: 'no more cars, my ecstays is he ecstacy of death'. Abrupt einde.

De 3 cd's zitten in een mooi vormgegeven kartonnen boxje met een tweetalig Zweeds-Engels boekje met info over de artiest en zijn werk en in het boekje ook een aantal grafische werken van deze artiest: bizarre foto's, collages, donkere en esoterische tekeningen zoals een skelet op een kerkhof, een weirde boeddha alsook een paar surrealistisch dadaïstische gedichten in Jan Hanlo of Paul van Ostaijen stijl. 'Oote oote boe' wordt hier 'general b bussi b b b b bussi bissebussi general bussibisse bussebusse b b b general b bussebissibussebissibussebuss general b bussi bissi g e n e r a l b u s s i g' (zwaar ingekort). 'Boem paukenslag' wordt hier 'puff dång iiiiiiiiiiiiiiiiiiii puff dång Kontakt! iiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzz propropropropropropropro propro prop prp prop puff dång iiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrriririiriiri en humla' (eveneens zwaar ingekort). Ook de grafische vormgeving waarbij de bladschikking deel uitmaakt van het ganse kunstwerk is heel erg vergelijkbaar met wat Jan Hanlo of Paul van Ostaijen deden. Intrigerend. Het was een enorm interessante kennismaking met de wereld van de mij tot voor kort volledig onbekende Åke Hodell.

Nog een interessant weetje tot slot: op de hoes van het album “With Fear I Kiss the Burning Darkness” van de Zweedse death metal band At The Gates prijkt het werk “220 Volt Buddha” van Åke Hodell.

Henk Vereecken
13/03/2019

HomeContactSitemap
lees meer...
INTERVIEW : WINTERSTILLE - Dit zijn twee tegenstrijdige aspecten van het individualisme: de belofte dat je alles in het leven kunt bereiken en de beschuldiging aan het individu als je dat niet kunt bereiken.

Eind oktober 2020 kwam ‘Puin van dromen’ uit, het debuut van Winterstille. De plaat biedt een mengeling van folk, chanson en gothic. Winterstille zal op 12 november zijn cd voorstellen in zaal De Krop in Kampenhout, en op 13 november het Porta Nigra Autumn Passage openen in Aarschot. Reden genoeg om eens dieper te graven naar de ...

lees meer...
NIEUWS 19/10/2021 : 25 jaar Whispers In The Shadow: video voor 'Back To The Wound'

Whispers In The Shadow blaast 25 kaarsjes uit. In de afgelopen kwarteeuw hebben ze 10 platen uitgebracht. En dat willen ze in de kijker brengen door een uitstekende compilatie: 'Gilding the Lily - A Restrospective'. Daarop hebben ze niet enkel hun beste nummers verzameld, maar ze hebben ook verschillende nummers terug onder handen ...

lees meer...
NIEUWS 19/10/2021 : A Slice Of Life: Coraline (The Foreing Resort Remix)

Hoe zat het weer met A Slice Of Life? Oh ja, ze hebben in 2018 een prachtig debuut uitgegeven: 'Restless'. We weten uit goede bron dat ze sindsdien heel wat nieuwe nummers geschreven hebben en zelfs dat ze aan een nieuwe plaat werken. In de tussentijd verrassen ze ons nu en dan met een remix uit hun debuut, zoals 'Sweet Sin' ...

lees meer...
NIEUWS 19/10/2021 : Dark Entries zoekt vers bloed

Ware vampieren zijn wij, die in de duisternis jagen op warmbloedige wezens om onze dorst aan te laven… Yep, we zoeken naar vers bloed om ons magazine te versterken. Uiteraard gaat onze voorkeur hierbij uit naar jonge maagden, maar op onze leeftijd en met ons uiterlijk kunnen we niet al te veeleisend zijn. Je geslacht, leeftijd of uiterlijk ...

lees meer...
NIEUWS 18/10/2021 : Sinner’s Day, zwart heeft veel tinten (deel of dag 2, Halloween).

Hier ben ik weer, trick or treat, met mijn bijzondere en smaakvolle voorkeuren voor de tweede dag Sinner’s Day van 31 oktober. Ondertussen hebben we al een dag achter de kiezen en belanden we meteen in de helft. Zondigen nu het nog kan want ook op 31 oktober staat veel moois op de affiche. Eén en ander passeerde reeds de Dark ...

Willekeurige selectie 'oudere' CD-besprekingen (zie ook op onze home-page onderaan):
$$$$$$
lees meer...
NIEUWS 17/10/2021 : Andrea Meyer (Andrea Haugen, Nebelhexë, Aghast, Hagalaz’ Runedance) omgekomen bij aanslag in Kongsberg, Noorwegen

Jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord van de vijfvoudige kruisboogmoord in Kongsberg, Noorwegen door een plaatselijke inwoner met psychiatrische problematiek. Volgens een verschrikkelijke speling van het lot is onder de slachtoffers Andrea Meyer (°1969), bij sommigen eerder bekend onder de namen Andrea Haugen of Andrea Nebel (Aghast, ...

lees meer...
CONCERT BESPREKING : Aksak Maboul - ...met een nostalgische sound tegelijk de toekomst in @ Het Bos, Antwerpen, 14 oktober 2021

Aksak Maboul is al sinds 1977 onder ons, maar heeft in die tussentijd slechts 4 albums uitgebracht. Een en ander heeft te maken met het feit dat oprichter (en enige oorspronkelijk lid) Marc Hollander daarnaast ook nog zijn label Crammed Disc (voor onze scène vooral bekend van Tuxedomoon) te runnen heeft. Crammed Discs is bekend om zijn ...

lees meer...
FOTO'S : Sovjet War - @ Depot Leuven, Breaking Barriers 09/10/2021 door Luc Luyten

lees meer...
FOTO'S : Gert - @ Depot Leuven, Breaking Barriers 09/10/2021 door Luc Luyten

lees meer...
FOTO'S : The Ultimate Dreamers - @ Fantastique.Nights, Cali Club Drogenbos 2/10/2021 door Luc Luyten

lees meer...
INTERVIEW : GERT - Sinds 2019 zijn we officieel een Nederlandstalig DIY kleinpunk kwartet

Gert - ook bekend als Gert Kleinpunk - maakt al zeventien jaar muziek, maar heeft nog nooit een interview gegeven. Daar moest verandering in komen, vond Malcolm Nix, te meer daar Gert op 9 oktober op Breaking Barriers in Het Depot te Leuven speelt... Zo, eindelijk een interview met Gert, die ondertussen wel al ongeveer zeventien jaar een ...

lees meer...
CONCERT BESPREKING : Nacht van de Experimentele Film rond icoon Nico - OFFoff Artcinema te gast in Brusselse AB, 16 september 2021

Zoals aangekondigd maakte Dark Entries in hoofde van ondergetekende haar (of is het zijn?) opwachting op de Nacht van de Experimentele Film, de welke door OFFoff Cinema deze keer in de Brusselse AB georganiseerd werd… Niét in de AB-Club, zoals ondergetekende eerst dacht, maar wel degelijk in de grote zaal… Deze editie ...