casino maxi1xbet

Dark Entries Logo

757 items

   

TSIDMZ
We zijn niet zozeer in oorlog met een natie of een politiek idee, maar eerder tegen een nieuw en angstaanjagend eon dat onze tradities weg zal vagen en alles waar onze voorouders voor gevochten hebben zal vertrappelen.
06/07/2014, Xavier Kruth
 Bookmark and Share

06/07/2014 : TSIDMZ - We zijn niet zozeer in oorlog met een natie of een politiek idee, maar eerder tegen een nieuw en angstaanjagend eon dat onze tradities weg zal vagen en alles waar onze voorouders voor gevochten hebben zal vertrappelen.
06/07/2014 : TSIDMZ - We zijn niet zozeer in oorlog met een natie of een politiek idee, maar eerder tegen een nieuw en angstaanjagend eon dat onze tradities weg zal vagen en alles waar onze voorouders voor gevochten hebben zal vertrappelen.
06/07/2014 : TSIDMZ - We zijn niet zozeer in oorlog met een natie of een politiek idee, maar eerder tegen een nieuw en angstaanjagend eon dat onze tradities weg zal vagen en alles waar onze voorouders voor gevochten hebben zal vertrappelen.
06/07/2014 : TSIDMZ - We zijn niet zozeer in oorlog met een natie of een politiek idee, maar eerder tegen een nieuw en angstaanjagend eon dat onze tradities weg zal vagen en alles waar onze voorouders voor gevochten hebben zal vertrappelen.
06/07/2014 : TSIDMZ - We zijn niet zozeer in oorlog met een natie of een politiek idee, maar eerder tegen een nieuw en angstaanjagend eon dat onze tradities weg zal vagen en alles waar onze voorouders voor gevochten hebben zal vertrappelen.
Een paar maanden geleden werden we door TSIDMZ - oftewel ThuleSehnsucht In Der MachineZeit - geïntroduceerd in het eurasiatisch gedachtegoed. De euraziatische idee bestaat min of meer een eeuw, en werd recentelijk nieuw leven ingeblazen door de Russische filosoof en socioloog Alexandr Doegin. Verschillende groepen uit de industrial, dark ambient en neofolk sfeer hebben het euraziatische standpunt overgenomen: TSIDMZ, Barbarossa Umtrunk, Sonnenkind, Porta Vittoria… We vroegen Solimano van TSIDMZ om meer uitleg over het euraziatische wereldbeeld. De standpunten in dit interview zijn die van Solimano, niet van ons. Desondanks vonden we het interessant om dit interview te publiceren aangezien het heel wat informatie bevat over de euraziatische beweging en verschillende linken bevat met de actualiteit, onder andere in Rusland en Oekraïne.

Dag Solimano. Dank je om in te stemmen met een interview met ons. Geef ons om te beginnen wat uitleg over TSIDMZ en de oorsprong van de naam ...

‘Tegenwoordig zijn we niet zozeer in oorlog tegen een volk, tegen een fenomeen, tegen een partij of een politiek idee, maar eerder tegen de opkomst van een nieuwe en eng eon, een eon dat tradities zal wegvagen, waarden zal omkeren, en de diepe, reële en spirituele essentie van de mens zal vernielen en vervangen door kunstmatige, lage en demonische identiteiten.

TSIDMZ is een Italiaans post-atomisch/electro-martial project met tal van invloeden uit verschillende genres op het vlak van elektronische muziek. Het werd geboren en bedacht tussen 2002 en 2007 (het jaar van de eerste uitgave). De bedoeling is om zo eclectisch mogelijk te zijn en tegelijkertijd trouw te blijven aan het oorspronkelijke doel. Om deze reden heeft TSIDMZ steeds samengewerkt met andere muzikanten, bij optredens, om nummers te schrijven, etc. En zal het ook altijd op die manier blijven werken. TSIDMZ heeft muziek uitgegeven bij labels als Old Europa Cafe, Ufa Muzak, SkullLine en nog veel meer.

TSIDMZ staat voor THULESEHNSUCHT IN DER MASCHINENZEIT, dat wil zeggen Sehnsucht (heimwee) voor Thule in Machinetijden. Thule is een "primordiale ruimte", waarschijnlijk een fysieke plek maar ongetwijfeld een metafysische. Volgens de Indo-Europese mythologie waren Indo-Europese volkeren die ooit het land van Eurazië bewoonden afstammelingen van Thule, het laatste land dat overbleef van het continent Hyperborea. Heel kort door de bocht kunnen we zeggen dat Thule het equivalent is van het bijbelse Eden. Het is de plaats van de originele ‘perfectie’, van de voorouders en helden die dicht bij het ​​goddelijke leefden. TSIDMZ drukt precies dit soort nostalgie uit, zowel vanuit een pessimistische standpunt, wat ‘afwezigheid’ betekent, als vanuit een constructief oogpunt, wat een nieuwe verwezenlijking voorstelt. Deze nieuwe verwezenlijking is dan tot stand gekomen in onze tijd, ‘In Der Maschinenzeit’. Is het mogelijk om een eerlijke, transcenderende, ‘spirituele’ samenleving te realiseren in het post-atoomtijdperk? Volgens TSIDMZ kunnen we een aantal mogelijke antwoorden vinden in het futurisme op artistiek en cultureel niveau, en in het socialisme op politiek en sociaal vlak. Als gevolg daarvan worden elektronische muziek en iedere vorm van ‘industriële' kunst gewoon een noodzaak. Wat de sociale en de politieke niveaus betreft moet deze nieuwe mens een meester van de machine worden, en geen slaaf of slachtoffer meer zijn. Ook op cultureel niveau moet de nieuwe mens zich integreren en identificeren met de machine, die deel moet uitmaken van deze nieuwe cultuur. Daardoor zal dit een artistieke en esthetische identificatie creëren, die een nieuwe identiteit geeft aan de Arbeider, zoals Jünger het opgevat heeft.

“DE TECHNIEK IS HET MIDDEL WAARMEE DE FIGUUR VAN DE ARBEIDER DE WERELD MOBILISEERT” Ernst Jünger

Als gevolg kan TSIDMZ zich vinden in de euraziatische idee, het concept en het thema: sociaal evenwicht, het overwinnen van elke ideologie, een metapolitiek en metafysische Weltanschauung voor het heroveren van de eeuwigheid in de post-moderniteit.

TSIDMZ is onderdeel van de Eurazian Artists Association.

Je wordt uitgebracht door Old Europa Cafe, een belangrijke label dat al decennia bestaat en ons tonnen alternatieve muziek heeft bezorgd. Op hun website kunnen we het motto lezen ‘Geen politiek, geen religie, geen normen’. Je zegt eveneens dat je project apolitiek is. Vanuit jouw standpunt is het euraziatische project - waarvan je deel uitmaakt - niet zozeer een politiek project als een ‘Weltanschauung’. Kan je dit in meer detail uitleggen?

De belangrijkste schepper van de moderne eurazianisme is Aleksandr Doegin. Hij herdacht het Russische eurazianisme uit de jaren 20 door middel van een diepgaande studie van de huidige geopolitiek.

Net als Jean Thiriart, Alain De Benoist en Alain Soral, beschouwt hij de dichotomie tussen links en rechts en de identificatie in oude ideologieën (zoals communisme, liberalisme en fascisme) als verouderd. Waar het vandaag de dag om gaat is het kiezen tussen conformisme of weerstand tegen de unipolaire wereld van banken en globalistische machten. Samen met hem zijn andere namen als Claudio Mutti en Christian Bouchet een fundamenteel onderdeel van het euraziatische project.

Het filosofische en geopolitieke eurasiatisch standpunt en de daaropvolgende formulering in de vierde politieke theorie neemt nota van het feit dat we in het tijdperk van de post-moderniteit leven, dat het moderne tijdperk voorbij is en dat haar gedateerde, partiële en mislukte ideologieën utopisch en schadelijk zijn. Tegenwoordig tellen enkel de grote geografische ruimten echt mee. Slechts een compacte euraziatische politiek zou het einde betekenen van het grootste huidige probleem: de onmenselijke, immorele en globalistische usurocratie (woekerdemocratie) van het Witte Huis, Israël en hun lobby’s.

Dit samengaan zou niet leiden tot een culturele en sociale smeltkroes, maar tot een alliantie tussen de traditionele krachten (orthodox christendom, wat nog gezond overblijft van het boeddhisme, het katholicisme en de traditionele islam, maar zeker niet de Saoedische en Afghaanse variatie daarvan), andersglobalisten en niet corrupte politieke krachten, voor een wereld waarin het uitgangspunt niet de economie is, gebaseerd op het niets/de markt, maar de mens, opgevat als een wezen dat bestaat uit geest, verstand en materie; opgevat in de meest diepe betekenis, als meester en niet als slachtoffer van het materialisme, de technologie en de economie van vandaag de dag die de politieke processen beheersen en tot slaaf maken. Als je dit vergeet, geraak je uiteindelijk gevangen in mensonwaardige laagtes waar bedrog en winst uitgroeien tot de enige geldige principes.

Geconfronteerd met een toekomst van complete sociale, culturele, economische en militaire overheersing van de wereld door het Witte Huis wordt het onontbeerlijk om een ​​euraziatisch continentaal blok te vormen; mensen te verenigen, met behoud van ieders individuele identiteit, naar het voorbeeld van de oude keizerrijken, om te vechten voor een multipolaire wereld en om een geldig en krachtig alternatief te vormen voor een failliet en unipolair westers model.

De grote kracht van deze visie is spiritualiteit. In het denken van Alexandr Doegin is er een voortdurende verwijzing naar het werk en het denken van René Guénon en Julius Evola, gewoon omdat meta-politiek een groot belang heeft om sociologie en politiek terug in hun ware dimensie brengen: een transcendente en spirituele dimensie. Dus heeft de alliantie tussen de verschillende tradities, religies en culturen die samen een andere manier van economie en politiek moeten weten op te bouwen, een primair belang. Economie en politiek worden gezien als een weerspiegeling van een hogere wereld, aangezien het enkel door een transcendentale manier van denken, die dieper gaat dan een eenvoudige religiositeit, mogelijk is om de mensheid te brengen tot een meer eerlijke, gelijke en rechtvaardige samenleving.

Als de mens in staat is om opnieuw een evenwicht op de aarde te vinden en te herstellen, dan is hij als gevolg daarvan ook in staat om een contact met het sacrale, het transcendente en het Absolute te herstellen, en vice versa.

( 1 )

Laat ons verder ingaan op de figuur van Alexandr Doegin, de belangrijkste ideoloog van de Euraziatische beweging. Hij is ook aanwezig is op je cd, aangezien je muziek hebt gemaakt op één van zijn toespraken. Hij werd meermaals als een fascist bestempeld en noemde zichzelf vroeger trouwens zelf een fascist, hoewel hij zich van deze term gedistantieerd heeft met de ontwikkeling van zijn vierde politieke theorie. Wat fascineert je zo aan deze man?

Wat betekent ‘fascistisch’? De Oekraïense revolutie werd gevoerd door fascisten omdat Rechtse Sektor een zelfbenoemde fascistische beweging is. En deze revolutie werd betaald en gesteund door het Witte Huis, ‘Soros’ en hun marionet genaamd de EU. Dus, wat betekent het om een fascist zijn? Het is een leeg woord dat iedereen gebruikt om te beledigen of om een sterke identiteit te verwerven, maar wat betekent het tegenwoordig eigenlijk echt?

De enige twee echte fascismes zijn overleden in '45 en wat overgebleven is, is slechts een imitatie of iets partieel. Fascistisch zijn na '45 is onzin. Hoe kun je iets zijn dat niet meer bestaat als een echt systeem? Dat zou volledig anachronistisch zijn. Om dezelfde reden is het tegenwoordig echt dom anti-fascist of anti-communist te zijn. Je kan hoogstens zeggen ‘als ik in '30 of '40 geboren zou zijn, zou ik een fascist geweest zijn’, maar alleen in een historische analyse.

Om deze reden zijn er na '45 van de echte fascistische ideologie slechts enkele aspecten overgebleven, vooral het extreme nationalisme en de extreemrechtse ideologie. Dus is het vandaag beter om, vooraleer je iemand als fascist etiketteert, te vragen wat hij bedoelt, wat hij vindt van de oorspronkelijke en enige fascistische ideologie.

Elke fascistische beweging beweert oud-fascistische ideeën te delen en te steunen, maar als je dieper kijkt kunnen we elke keer slechts enkele aspecten van de historische fascisme binnen deze bewegingen of mensen vinden.

‘Fascisten’ als Rechtse Sector (een marionet van het westen), of als Forza Nuova of de ex-RSI in Italië (beiden pro-atlantisch) of Pinochet (een CIA-marionet) in Chili zijn enkel extreemrechtsen met verwarde ideeën en misschien met een generieke fascinatie voor totalitaire esthetiek. Wat nu gebeurt in Oekraïne is een tweede Gladio operatie; in Italië hadden we eerder al een Gladio ervaring.

Ik denk dat wat Doegin fascineerde in het fascisme de spirituele dimensie van het Europese fascisme is, de religieuze dimensie en de antikapitalistische doelstellingen van deze bewegingen. Maar dit is niet genoeg om een ​​fascist te zijn!

Zelfs als je met ‘fascistisch’ iemand bedoelt die racistisch is of rassentheorieën aanhangt, vertel me dan welke de landen in de geschiedenis een racistische, kolonialistische en suprematistische houding hadden tot nu toe? Wie is de uitvinder van segregatie voor zwarte mensen? Wie heeft de atoombom tot nu toe gebruikt? Wie heeft de darwinistische ideologie uitgevonden om het kapitalisme te rechtvaardigen? (Herinner je een slachtoffer van deze leugen: het verhaal van Ota Benga aan wie ik met Rose Rovine e Amanti een nummer wijdde). Wie voerde oorlog en bombardeerde meer dan 50 landen na '45. Wie voert een etnische zuivering uit in Palestina, heeft het perverse vrije markt systeem uitgevonden, wie heeft het kapitalisme uitgevonden? Welke landen koloniseerden eeuwenlang en vernietigden hele continenten (en het is nu nog erger dan voorheen)? Wie steunt criminele staten als Saoedi-Arabië, salafistische sekten in Syrië, de financiering van extreem-rechtse bewegingen nu in Oekraïne en ga zo maar door? De democratische en liberale staten of systemen!

Voordat je mensen beoordeelt omdat ze zichzelf ‘fascist’ noemen, of voor je zegt ‘Rusland is imperialistisch’, of voordat je op een demagogische manier tegen iemand zegt ‘je bent fascistisch’, gewoon om iemand die we niet begrijpen of die ons niet bevalt te beledigen of moreel te elimineren, is het beter om te kijken naar onze eigen geschiedenis, naar welk ziek systeem we met veel arrogantie en egoïsme aan anderen opdringen. En pas dan, als we zuiver genoeg zijn, kunnen we misschien beginnen om anderen te beschuldigen van oude en gedateerde ideologieën aan te hangen, die zoals ik al uitlegde slechts gedeeltelijk en op een heel simplistische manier overleven en ver verwijderd zijn van het origineel (als deze ideologieën natuurlijk al niet als marionetten door het westen gebruikt worden om het communisme of de spoken van het communisme te bestrijden).

Ideologieën zijn voorbij, zijn dood, zijn slechts woorden. Kun je mij bijvoorbeeld uitleggen waarom in het democratische Spanje de banken enkel in 2013 50.000 woningen ontzet hebben (met als gevolg de gebruikelijke zelfmoorden, sociale problemen, ellende, enz.) terwijl in het totalitaire Cuba een woning een recht is en gratis; waarom mensen met te weinig geld in de democratische Verenigde Staten naar Cuba moeten gaan om zich te verzorgen? En ik kan zo nog tal van andere voorbeelden brengen.

Alexandr Doegin: ‘Ja, ik ben een patriot, ik denk dat de westerse beschaving decadent is, ik ben een vijand van het moderne Europa, maar ik ben een aanhanger van het oude Europa, van het Indo-Europese Europa, van het Europees erfgoed en van de Griekse, Romeinse, pre-moderne tijd. Ik ben een vijand van de moderniteit, een traditionalist, ik ben conservatief, ik steun het idee om dit erfgoed het herwinnen, een idee dat ook gedeeld wordt door René Guénon, Frans traditionalist, en Julius Evola, Italiaans traditionalist.

Ik ben dus een aanhanger van het traditionalisme. Ik veracht de moderniteit. Ik denk dat de moderniteit een degradatie is. Ik denk dat de echte waarden door Europa werden achtergelaten aan de vooravond van de moderne tijd en ik denk dat we moeten terugkeren naar de nieuwe Middeleeuwen, zoals de Russische filosoof Nikolaj Berdjajev het uitdrukte.

Ik ben dus een traditionalist, ik ben een Russisch patriot, maar ik ben niet chauvinistisch, niet racistisch, want ik ben anti-chauvinistisch en antiracistisch.

Ik denk dat de moderniteit en de Europese moderniteit in de grond racistisch zijn. Niet alleen in biologische zin (raciale suprematie), maar het meeste van al in de culturele zin - het is een soort van subliminaal racisme dat Europese waarden beschouwt als universeel.

Maar dat is een volledig racistische houding. Je kan de moderne Europese waarden delen als je een Europeaan bent, het is aan u om te kiezen welke waarden je aanhangt. Maar als je je waarden, die ik als beperkt beschouw door geschiedenis, door tijd, door geografie, als je deze waarden wil opleggen aan andere mensen, bijvoorbeeld aan Rusland of aan Aziatische mensen en ga zo maar door... Dan is dat een daad van racisme. ( ... )

Ik ben geen fascist, geen liberaal, geen communist. Ik ben een vertegenwoordiger van de vierde politieke theorie als een zeer bijzondere vorm van politieke ideologie die elke link met de moderniteit probeert uit te schakelen, volledig tegen, anti, post- of pre-modern... om buiten de politieke moderniteit te staan, die ik als slecht beschouw.’

Wat fascineert is dus het feit dat de vierde politieke theorie (4PT) verder gaat dan alleen maar politieke slogans over de mislukte ideologieën van de vorige eeuw. Eindelijk heeft iemand begrepen dat ideologieën ideeën vernietigen, omdat ze de werkelijkheid in een vooraf gemaakt schema dwingen en niet accepteren wat niet in het schema past. Eindelijk hebben we een concrete en echte revolutie (re-volvere = teruggaan), hebben we een meta-politieke visie, hebben we de wil om de eeuwigheid te vinden in de materie en de wil om de beste te nemen uit elk idee of elke ideologie en er een Weltanschauung mee op te bouwen, vollediger en actueler, waarin de mensen (gezien als het geheel van lichaam, ziel en geest en niet enkel materie) in het centrum staan en niet meer de markt, de ideologieën of het geld.

Doegin is een beetje verwarrend. Hij verklaart zichzelf euraziatisch, maar wordt ook gezien als een Russische expansionist die de Russische invloedssfeer wil herstellen in het voormalig Oostblok. In de huidige crisis in de Oekraïne ondersteunt hij bijvoorbeeld niet alleen de annexatie van de Krim, maar wil hij ook het oostelijk deel van Oekraïne opnemen in de Russische Federatie, en zo kijkt hij ook naar delen van de Kaukasus en Centraal-Azië. Ook het symbool van de Euraziatische beweging, het logo met de acht pijlen die naar alle kanten wijzen, blijkt te verwijzen naar het ideaal van het Russisch expansionisme. Wat is uw visie op deze zaken? Hoe kan een Italiaan zich terugvinden in een beweging waar het Russisch expansionisme zo'n belangrijke plaats inneemt?

Allereerst is het goed om te onthouden dat Rusland oorspronkelijk, voordat het naar Moskou verhuisde, geboren werd in Ucraina. Ucraina, dat in het Slavisch ‘in de periferie’ betekent, is een nepstaat uitgevonden door de ex-Sovjet-Unie, waarin verschillende nationaliteiten en talen bestaan. In Ucraina spreekt de helft van de mensen Russisch of is Rus. Nationalist zijn in Ucraina is nonsens.

De huidige regering in Kiev is niet legitiem, is het gevolg van een gewelddadige ‘golpe’ en heeft geen legitimiteit om geweld te gebruiken. De vorige president was corrupt en er was zeker een nood aan verandering, maar zijn positie was legitiem en legaal volgens elk democratisch recht. Maar in plaats van te ijveren voor nieuwe verkiezingen heeft het witte huis neo-nazi’s bewapend en is het een oorlog begonnen. De nieuwe regering in Kiev is geboren uit een criminele golpe (je hoeft maar te zien hoe ze meer dan 40 mensen levend verbrand hebben in Odessa, met CIA steun), is niet verkozen (net als de laatste drie Italiaanse presidenten die niet werden verkozen met regelmatige verkiezingen, maar opgelegd zijn door het financiële systeem, door de EU, etc.), en samengesteld is door dezelfde soort politiekers als voordien: oligarchen en zakenlieden uit de hoge financiën, maar nu met nog slechtere voornemens (mensen uit Ucraina hebben geen echte verandering verkregen ondanks al het geweld).

Waarom elke keer twee maten en twee gewichten? Waarom steunde het westen in 1999 het ‘zelfbeschikkingsrecht’ van Kosovo met criminele bombardementen en vecht het nu zo hard tegen zelfbeschikking in de Krim? Zelfbeschikking is blijkbaar enkel een goed principe als het de NAVO-belangen dient.

Alexandr Doegin: ‘Als Rusland zou ingrijpen in de aangelegenheden van de staat waarvan de bevolking (de meerderheid) deze interventie als onwettig ziet, dan zou de positie van de VS en de NAVO lidstaten natuurlijk en gegrond zijn. Maar in deze situatie verwelkomt de bevolking van het oosten en zuiden van Oekraïne Rusland, wacht het, pleit het voor de komst van Rusland. Er is een soort van burgeroorlog aan de gang in Oekraïne. Rusland steunt openlijk het oosten en zuiden. De VS en de NAVO opnieuw het Westen. Het westen probeert om heel Oekraïne te laten zeggen dat niet iedereen in het oosten en het zuiden blij is met de interventie van Rusland. Dat is ook waar. Het klopt ook dat niet iedereen in het westen blij is met Rechtse Sector, Bandera, Sjoekevitsj en de tycoons regering. Indien Rusland het westelijk deel van Oekraïne of Kiev zou binnenvallen, dat kan dat worden beschouwd als een soort onwettige agressie. Maar dezelfde agressie is in de huidige omstandigheden de positie van de V.S. die ernaar streven om de Kiev junta te helpen om de macht te grijpen in het oosten en het zuiden. Dit wordt gezien als een onwettige daad van agressie en zal fel verzet uitlokken.’

Aan deze woorden van Doegin voeg ik toe dat er een referendum geweest is waar meer dan 90% van de mensen gevraagd heeft om bij Rusland aan te sluiten. Als we met het woord ‘democratie’ de ‘wil van het volk’ bedoelen, dan is dit het enige geval van ‘democratie’ in heel Europa na ‘45.

Wij, Europeanen, hebben nooit het recht gehad om deel te nemen aan eender welk referendum over het beslissende politieke project, ons werd niet gevraagd of we militairen naar Afghanistan wilden sturen, of we nog steeds lid willen zijn van de NAVO, of we wilden de EURO als munt wilden hebben.

Ik denk dat we enkel vrij zijn als het gaat om te stemmen voor een Big Brother deelnemer of om te gaan winkelen. En nu zelfs niet meer om te gaan winkelen, want om te kopen heb je geld nodig en als je geen baan hebt, als je in een land woont dat vernietigd is door de economische crisis, als je niet het geld hebt om de huur te betalen of om uw kinderen te voeden, als er in Italië elke dag een vader zelfmoord pleegt… wat kun je dan kopen? Wat wil je kopen met geld dat geen waarde heeft, het is enkel papier zonder echte waarde, wat wil je kopen in een nep en virtuele wereld waar je je huis of je leven kunt verliezen als gevolg van speculatie?

Maar de juiste vraag is: waarom zijn de meeste media, de televisie, en de liberale/pseudo-democratische kudde zo bang voor iets dat nooit is gebeurd in de geschiedenis? Denk je echt dat Rusland de wereld wil domineren zoals de V.S.-regering dat momenteel doet? Of zoals de haute finance het doet? Of de trilaterale commissie of de Bilderberg groep?

Het doel van Rusland was in het verleden, en misschien voor sommige punten ook vandaag, om geopolitieke onafhankelijkheid te verkrijgen en een regionale macht te vormen als natuurlijk gevolg van haar grootte. Rusland heeft veel interne problemen, sociale problemen, zoals het kapitalisme. En ook al heeft Poetin het sociale systeem een stuk verbeterd, sommige oligarchen vervolgd, enzovoort, hij is toch te veel vriendelijk met anderen. (Maar in ieder geval staat in Rusland, in tegenstelling tot in het Westen, de politiek boven de economie.) Waarom zijn we zo blind en handelen zo vaak ter kwader trouw ten aanzien van Rusland, en zien we nooit wie is de echte indringer in deze wereld, de echte crimineel?

Het is genoeg om de geschriften van Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger of Sir Halford J. Mackinder te lezen om de doelen van het echte Witte Huis te begrijpen, hoe dit soort GLOBALE (en niet regionale) imperialisme/kolonialisme werkt en hoe deze laatste oorlogen (Oekraïne bijvoorbeeld) al jaren gepland waren.

Het lezen van deze officiële denkers van het Witte Huis laat ons misschien beter toe om te begrijpen waarom de Amerikaanse regering landen over de hele wereld bombardeert, grondstoffen steelt, criminele Wahabi en salafistische systemen in Syrië, Saoedi-Arabië en Afghanistan financiert, de ‘neo-nazi’s’ van Rechtse Sektor en Svoboda in Oekraïne financiert, criminelen als Pinochet gefinancierd hebben (een held voor veel extreemrechtse mensen), de dagelijkse misdaden in Palestina ondersteunen, hun neppe en idiote systeem opleggen op basis van non-waarden, niet op basis van het gezonde leven maar op leugens, maar op basis van het wilde individualisme. Waar zijn de zogenaamde ‘vrije media’? Waarom deze stilte?

Het Europees-Aziatische kruis is geen Russisch expansionistisch symbool. Het vertegenwoordigt alles, het geheel; vanuit één punt (het punt heeft net als God geen precieze ruimte of tijd of dimensie) starten de pijlen of start het ‘alles’. De geestelijke orde gaat overal heen.

Doegin lijkt te denken dat een oorlog tussen het ‘liberale’ westen en Rusland onvermijdelijk is, of zelfs aan de gang is. Ik denk niet dat een van de acteurs (of het nu Obama, Poetin, de NAVO of de Europese Unie is) gek genoeg is om een derde wereldoorlog te beginnen. Ik zou graag je mening hierover weten.

Onze geschiedenis, zoals we die kennen uit de laatste 12.000 jaar, is een tijdperk dat de Hindoe cultuur ‘Kali Yuga’ noemt. In dit tijdperk is alles defect en naarmate de tijd vordert, stijgt het verval. We leven in de slechtste periode van Kali Yuga, het laatste deel, waar alles op het laagste peil staat, perfectie helemaal niet meer bestaat en een dodelijk virus van corruptie wacht om zich meer en meer te verspreiden. Ik weet zeker dat alles vroeg of laat in een nooit gezien bloedbad zal eindigen.

Wat in Syrië of Oekraïne gebeurt zijn oorlogen tegen Rusland. Rusland en haar economische en geopolitieke belangen liggen al jaren onder vuur: Tsjetsjenië, Syrië en Oekraïne zijn enkel de laatste voorbeelden. Het is ironisch om vast te stellen dat de rebellen in Tsjetsjenië en Syrië buitenlandse fundamentalistische moslims zijn die door de VS (en in Syrië ook door Saoedi-Arabië en Turkije) betaald worden en de ‘revolutionairen’ in Oekraïne neo-nazi’s zijn die door het Witte Huis en de EU betaald worden. Neo-nazi’s en fundamentalistische moslims die samen onder de gemeenschappelijke leider strijden voor democratie... echt interessant... Tot nu antwoordt Rusland zwak, maar het antwoordt wel.

Om een escalatie te vermijden hoop ik dat Rusland de regio’s die zich willen bevrijden van het westers juk blijft aanmoedigen om een referendum te houden, en strategisch mensen ondersteunt die nog steeds vrij willen zijn. Maar in de eerste plaats hoop ik dat Europa ophoudt met een marionet van de NAVO en de Verenigde Staten te zijn.

Je gelooft niet dat Obama of de NAVO zo gek zijn? Nou, dus alleen een wereldoorlog past bij dit adjectief? Of zijn ze gek genoeg als ze ziekenhuizen en scholen bombarderen? Ik denk dat de mensheid en vooral het westen nu meer dan gek zijn. Ze zijn bezeten.

Rusland wil enkel zijn gas verkopen en zijn belangen beschermen. De VS corporaties willen dat natuurlijk ook, maar er is een verschil in de manier waarop zij handelen: de ene is het wereldwijd imperialisme en unipolaire systeem van de zee, dat vanuit zijn natuur niet kan toestaan ​​dat anderen met hem concurreren of alternatieve systemen uitbouwen, de andere is een continentale kracht, een rijk voor de eigen aarde (al eeuwen leven in Rusland ​​verschillende religies en verschillende etnische groepen naast elkaar) die heel wat economische belangen heeft in Europa, maar zonder het doel van een planetaire controle.

Zoals zelfs Marx opmerkte bestaan er binnen het kapitalisme tegenstrijdigheden die kunnen exploderen en nieuwe scenario's mogelijk maken. Dit gebeurt nu, maar het is belangrijk dat mensen en eerst en vooral intellectuele elites en overheden aandringen op deze clash die niet vanzelf nooit of wetenschappelijk zal plaatsvinden, zoals Marx verkeerd veronderstelde. Deze oorlog kan dus slechts een eerste stap naar een echte multipolaire wereld.

Alexandr Doegin: ‘De moderne Amerikaanse hegemonie is geopolitiek en strategisch gezien de vertegenwoordiging van het liberalisme, terwijl Eurazië het kerngebied - ‘de macht van de aarde’ of ‘de macht van het land’ - haar strategische tegenstander is. En het hart van de macht van het land is uiteraard, volgens alle klassieke geopolitieke theorieën, Rusland. ( ... ) Dus de strijd van de Russische Federatie tegen de Amerikaanse hegemonie binnen Rusland, tegen de vijfde kolonne van liberalen in Rusland en rond Rusland, bijvoorbeeld in Oekraïne, is niet alleen de strijd om egoïstisch gedacht nationaal belang, maar het is ook een bredere strijd voor de menselijke vrijheid . ( ... )

Dit is hoe Westerse propaganda werkt. Ze beschuldigen alle vijanden van de Amerikaanse hegemonie van duivels te zijn, van kannibalen te zijn, criminelen... En tegelijkertijd ondersteunen ze de meest negatieve, de ergste vorm van racisme en chauvinisme in de wereld om hun eigenbelang te bevorderen.’

Ungern Von Sternberg Khan lijkt een populaire figuur in de Euraziatische beweging. (Een van de pseudoniemen van Doegin als dichter is Alexandr Sternberg.) Wie was Ungern Von Sternberg Khan en waarom heb je een cd gewijd aan deze persoon? Op de cd loof je Ungern Khan voor zijn 'strijd tegen de wereld geboren uit de Franse Revolutie en zijn poging om een traditionele orde te vestigen in heel Eurazië'. Ik geloof niet dat je de terreur bedoelt die volgde op de Franse Revolutie, noch de Napoleontische oorlogen. Integendeel, je lijkt de kernwaarden van de revolutie te vallen: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Liberalisme en individualisme zijn de kernvijanden van de Euraziatische beweging. Je beweert ook dat links en rechts verouderde concepten zijn, geboren uit de Franse Revolutie. Wat is er mis met deze waarden of met ‘de wereld geboren uit de Franse Revolutie’?

Ungern, een afstammeling van Gengis Khan, was een eurazianist voor zijn tijd. In een wereld die totaal in materialisme en atheïsme gestort was, was hij de enige leider die een metafysische en transcendente visie op het leven en de geschiedenis (dus verder dan een kleingeestig en banale religiositeit) hersteld heeft. Onder verwijzing naar de perfecte analyse van Eduardo Martino in zijn artikel ‘Ungern Sternberg als profeet: de spirituele revolutie in de vorige eeuw’ kunnen we zeggen: ‘het bolsjewisme bleek voor de Baron een eerste uiting van post-moderniteit die moest worden bestreden, maar dat betekende helemaal niet dat Ungern veel genegenheid voelde voor het tsaristische regime, waarmee hij aanvankelijk had samengewerkt en door wie hij vereerd werd met het Sint-Georgekruis. In feite was zijn doel niet zozeer om de Romanov-dynastie weer op de troon te heisen, maar eerder om een ​​echt Euraziatisch Rijk te vestigen.

Na zijn samenwerking met het Witte Leger begon zijn spirituele revolutie. Het doel was om Mongolië te bevorderen tot een spiritueel en traditioneel centrum van Azië, er een lamaïstische theocratie te vestigen om vervolgens het westen te veroveren dat gecorrumpeerd werd door de atheïstische en materialistische ideeën geboren in 700.

De mensheid liet idealen als vrijheid en tolerantie, waarden die alleen een spirituele betekenis hebben, verwateren tot een vulgaire rationaliteit van de mensheid en tegenwoordig, na drie eeuwen, zoekt men nog steeds tevergeefs naar die waarden door de rede. Westerlingen werden geestelijk naar beneden getrokken, naar alles wat ondermens is, en de Baron had dit gevaar begrepen.

Toen hij het ​​einde van zijn dagen bereikte, lezen we in Pio Filippani Ronconi, zien we dat “hij eenzaam verhuisde in een richting die geen relatie meer had met de werkelijke geografische locatie en met de militaire situatie, niet om zijn leven te redden, maar om zichzelf voor zijn dood opnieuw te verbinden met zijn metafysische principe: de Koning van de Wereld.”

Vandaag moeten we ons de Baron niet zozeer herinneren om zijn oorlogen op het slagveld, maar op het religieuze en spirituele gebied.

Vandaag zijn we immers niet zozeer in oorlog tegen een volk, tegen een fenomeen, tegen een partij of een politiek idee, maar eerder tegen de opkomst van een nieuw en eng eon, een eon dat tradities zal wegvagen, waarden zal omkeren, en alles zal vertrappen waarvoor onze voorouders gestreden hebben en waarvoor we nog steeds vechten.

Ungern Khan bestreed de contra-waarden van de Kali-Yuga en begreep met immense voorsprong het verval, de vervreemding en de nederlaag van de mens waarop we nu aangekomen zijn, in de postmoderniteit. De Franse Revolutie is slechts een hoogtepunt, een symbool van een proces dat door verschillende lobby’s gewenst werd, met inbegrip van de vrijmetselarij, om te leiden tot de politieke macht van de bourgeoisie en haar plutocratisch en demo-liberale mentaliteit wiens ware gezicht we vandaag zien.

Door de opkomst van ideeën en fenomenen als bijvoorbeeld de geboorte van de moderne burgerlijke nationale staten (gebruikt als een anti-imperium instrument, herinner je dat imperium en imperialisme twee diametraal tegengestelde concepten zijn), van de Italiaanse Risorgimento, van het marxistisch bolsjewisme, van de darwinistische evolutieleer, van het leerstellige en ideologische materialisme, van de opkomst van het pseudo-democratische egalitarisme, van het geleidelijke verlies van monetaire soevereiniteit, van de triomf van de vrije markt, van de uiteindelijke bourgeoisie en haar machtsgreep-mentaliteit (de adel van die tijd was niet veel minder gedegenereerd), kwamen we in de huidige wereld, geglobaliseerd, onpersoonlijk, nihilistisch en oorlogszuchtig.

Met de Franse Revolutie hebben we God voor eens en voor altijd buitengegooid en hebben we vele demonische afgoden in zijn plaats gesteld (geld, vooruitgang, vrije markt, evolutie, mensenrechten door geweld of oplichting opgelegd moeten worden) die ons nu aan het vernietigen zijn.

Je maakt deel uit van de Euraziatische Artists Association, dat ook projecten als Barbarossa Umtrunk bevat. Wat zijn de doelstellingen van deze organisatie en hoe is het verbonden met de Euraziatische beweging in het algemeen?

Het is een officiële groep geboren uit en een idee van mij en de Duitse neofolkzanger Sonnenkind. De Eurasian Artists Association omvat kunstenaars (schrijvers, schilders, musici uit verschillende genres) die het Euraziatische idee van een metafysische wereldbeschouwing van de geschiedenis en het idee van een multipolaire wereld van culturen en tradities tegen de moderne globalisten monotonie ondersteunen.

De EAA ondersteunt deze kunstenaars en hun werk om, zelfs in de kunst, een weerstand tegen het verval van de post-moderne wereld te creëren.

Mag ik de Euraziatische beweging zien als een gevecht tegen materialisme en atheïsme? Is het, in spiritueel opzicht, een alliantie van alle spirituele bewegingen tegen het atheïsme?

Niet alleen. Het is een alliantie en strijd van religies, culturen en identiteiten verenigd om te overleven tegen de unipolaire wereld van de ‘NWO’ (New World Order). Enkel een multipolaire wereld kan een goede eerste stap zijn om het Orwelliaans totalitarisme waarin wij leven te overwinnen.

De vierde politieke theorie omschrijft zichzelf als ‘traditionalistisch’, wat betekent dat elke cultuur terug moet gaan naar zijn traditionele wortels. Voor Doegin en Rusland is dit het orthodox christendom. Maar in een debat met Alain de Benoist, die pleit voor een terugkeer naar de Europese pre-christelijke godsdiensten (het heidendom), hoewel Frankrijk meer ingebed is in de katholieke cultuur, antwoordde Doegin dat elke cultuur zelf moest kiezen welke religie ze zou omarmen. Waar leidt dat ons? Zijn we niet beter af met de ‘liberale’ of ‘individualistische’ godsdienstverijheid?

‘Liberale of individualistische godsdienstvrijheid’ is onzin, omdat religie en individualisme antithetisch zijn. De liberale ideologie van de ‘mensenrechten’ botst met het religieuze principe van Godsrechten, zodat elke religie in een liberaal regime wordt gereduceerd tot een Privatsache (ik citeer Marx) en beroofd wordt van haar waardigheid.

Met betrekking tot ‘godsdienstvrijheid’ moeten we overwegen dat de wetten van het orthodoxe Rusland de islam en het boeddhisme erkent als traditionele religies van het land, terwijl het in de lekenstaat Italië onmogelijk is om 5 % van de inkomensbelasting naar de moslimgemeenschap te laten gaan, aangezien die geen officiële overeenkomst met de republiek heeft. Of het feit dat in het parlement van de Islamitische Republiek Iran christenen en aanhangers van het zoroastrisme worden voorgesteld als religieuze gemeenschappen, niet als individuen zonder kwaliteit.

Je vader, Claudio Mutti, is ook te horen op de cd. Er lijkt een sterke band tussen jou en je vader te zijn, zowel op persoonlijk als op filosofisch niveau. Je vader heeft echter vaak het label ‘extreemrechts’ gekregen en omschreef zichzelf als een ‘nazi-maoïstist’. Hij publiceerde ooit de antisemitische (in de zin van de anti-joodse) ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’, schreef verschillende artikels over de Roemeense IJzeren Garde (ook bekend als antisemitisch), over nazi-esthetiek... Ungern von Sternberg Khan was ook bekend om zijn pogroms tegen de joden. Ik weet dat jij en je vader zijn zeer kritisch staan tegenover de staat Israël. Waar trek je de grens tussen anti-zionisme en antisemitisme?

Mijn vader houdt er niet van om zichzelf een ‘nazi-maoïstist’ te noemen, aangezien ‘nazi-maoisme’ een neologisme is, uitgevonden door de Italiaanse journalistiek in de late jaren 60 als een revolutionaire trend die de labels rechts zowel als links weigerde. Ten aanzien van (anti-)zionisme en (anti-)semitisme betoogt hij graag dat de hedendaagse joden (waarvan groter aantal al sinds eeuwen niet-Semitische talen spreekt) niet kan worden gekenmerkt als ‘Semitisch’, anders dan de Arabieren. Als je zoekt naar antisemitisme, moet je eerder kijken naar Arabisch Palestina, waar een Semitisch sprekende volk wordt onderdrukt door een regime dat geen bestaansrecht heeft.

Laten we ook een beetje praten over de muziek. Zoals ik al aangegeven heb is je cd interessant in de variatie van geluiden en muziekstijlen en in de integratie van oosterse elementen als keelzang. Je kiest ervoor om samen te werken met verschillende kunstenaars. Wat is het idee hierachter en hoe ontstaan de samenwerkingen​​? Is het niet moeilijk om met zo'n verscheidenheid aan mensen en projecten samen te werken?

Mijn bedoeling is niet om een album op te nemen met nummers die allemaal hetzelfde klinken, met een initiëel model dat uitgerekt en herhaald wordt gedurende de hele schijf. Om de aandacht van de luisteraar levendig te houden en om ruimte te geven aan al mijn muzikale invloeden denk ik dat het essentieel is om eclectisch te zijn, en zo wordt samenwerking een van de meest valide instrument om steeds een bepaald niveau en een constante frisheid van ideeën te bereiken.

Samenwerking betekent dan om mijn stijl te verrijken, te verbeteren en te laten rijpen in termen van techniek, concepten, inhoud en boodschappen. Als de initiële ideeën duidelijk, goed ontworpen en op zijn best uitgewerkt zijn is dat niet moeilijk. Het is gewoon een probleem van coördinatie.

Je noemde een aantal projecten waaraan je momenteel werkt. Wat zijn je plannen voor de toekomst en wanneer kunnen we nieuw werk van jou verwachten?

Momenteel zijn mijn belangrijkste projecten:

  • Het afwerken van het opnieuw inspelen in mijn eigen stijl van het eerste album van ex-TAC-lid Gregorio Bardini: Eurasia.
  • Werken aan de derde cd van mijn trilogie over het Eurasiatische concept.
  • Ik ben gevraagd door een Italiaanse acteur en regisseur om een soundtrack te spelen en te componeren voor een theater opera dat hij graag op het podium zou brengen.

https://www.facebook.com/Tsidmz

https://www.reverbnation.com/tsidmz

http://www.myspace.com/tsidmz

Noten:

(1)

Alexandr Doegin: “Ik geloof sterk in de vrijheid van de menselijke geest en van de mens. En als vrijheid in het spel is, is er ook de mogelijkheid om te kiezen. Er is geen vrijheid als je niet kunt kiezen. We leven nu in een wereld waarin postmodernisme en de liberale ideologie gewonnen hebben. Ze zijn geïnstalleerd in een uniek contextueel raamwerk van semantische vunzigheid. We zijn liberaal omdat we allemaal voor de vrije markt zijn, omdat we een parlementaire democratie hebben, omdat we de ideologie van de mensenrechten delen, en we zijn onbewust liberaal, we zijn verplicht om liberaal te zijn buiten onze wil, zonder het te weten. In de 20ste eeuw was er een ideologische keuze - er was een grote strijd tussen drie politieke theorieën: liberalisme, communisme en fascisme. Drie verschillende opties waren beschikbaar om je politieke identiteit te kiezen. Sommige aspecten van je identiteit werden bepaald door je afkomst, door geografie, maar je kon een keuze maken, je was politiek vrij om een politieke identiteit te kiezen: eerste, tweede of derde politieke theorie. Maar nu, na de overwinning van het liberalisme over het communisme en de gemeenschappelijke overwinning van liberalisme en communisme over het fascisme, nu hebben we elke mogelijkheid van politieke keuze verloren. We zijn nu verplicht om liberaal te zijn, we kunnen niets anders zijn dan liberaal… we kunnen niet niet-liberaal zijn. Dat is zeer belangrijk, want het is een vorm van globale, planetaire dictatuur van een eenzijdige manier van denken, van één gedachte. Het is een ééngedachtebeschaving, in dewelke je geen eigen standpunt kunt kiezen, je bent verplicht om liberaal te zijn, door de macht van de markt en de liberale dictatuur. Maar deze grens moet vernietigd worden, of het zal de menselijke vrijheid volledig vernietigen. Je kunt dus JA zeggen tegen het liberalisme, of NEEN zeggen tegen het liberalisme. Je kunt het aanvaarden, je kunt het ontkennen. Maar wat gebeurt er als we het aanvaarden? Dat is zeer duidelijk, iedereen is een voorbeeld van hoe we het liberalisme aanvaarden zonder het te begrijpen, hoe we gebruikt en gemanipuleerd worden door het liberalisme dat ons onderbewustzijn binnendringt en ons in progressieve liberalen veranderdt zonder dat we ervoor kiezen. (…) Als we het liberalisme weigeren, dan zijn we verplicht om voor het communisme te kiezen met zijn kritisch standpunt tegenover het liberalisme, of om nationalisme of fascisme te aanvaarden, de tweede of de derde positie. Maar deze twee vormen van modern politiek denken volstaan niet, ze hebben hun strijd verloren, niet omdat ze meer modern waren dan het liberalisme, maar omdat ze meer traditioneel waren, minder modern dan het liberalisme. En communisme was niet het resultaat van het liberalisme maar was eerder een strijd tegen het kapitalisme als een soort alternatieve richting. Dit is allemaal verloren gegaan. En nu leven we in een vorm van globaal liberalisme als enige gedachtegoed en indien we wensen of kiezen om het liberalisme te weigeren hebben we iets anders nodig, iets nieuws.

Mijn gedacht is dat we een vierde politieke theorie nodig hebben buiten de hele politieke moderniteit, omdat het liberalisme dat de politieke strijd van de erfenis van de moderniteit gewonnen heeft een soort synthese is van de hele moderniteit dat de basiskristallisatie is van de geest van de moderniteit. En ik beschouw deze geest als een nihilistische geest, als een soort globale degradatie van het spirituele concept van de mens. Het is dus een soort duivel, een antichrist parodie van de echte beschaving. Om dit liberalisme te overwinnen moeten we dus veel meer dan het liberalisme overwinnen, meer dan de moderniteit. Dus is mijn idee om een vierde politieke theorie te scheppen buiten de moderniteit, waarin sommige punten van kritiek uit het postmodernisme op de moderniteit en kritiek op het liberalisme gemixt worden met een pre-moderne traditionele benadering. Het is dus niet enkel de moderniteit herinvoeren, omdat iets artificieel opnieuw invoeren iets anders is dan een terugkeer naar het verleden. Het is onmogelijk om terug te keren naar het verleden. We kunnen en we zouden een nieuwe toekomst moeten scheppen vanuit principes die antithetisch zijn, die het omgekeerde zijn van de principes van de politieke moderniteit en van de principes van het liberalisme. Dat is dus min of meer het ideologische raamwerk van mijn positie, maar het is ook het geopolitieke aspect van deze strijd tegen liberalisme en moderniteit die in twee kampen vertegenwoordigd zijn, geopolitiek gedefinieerd als de beschaving van de zee, 'zee macht', en de beschaving van het land, 'land macht'. De moderne Amerikaanse hegemonie is geopolitiek en strategisch gesproken de representatie van het liberalisme, terwijl Eurazië, de ‘aarde macht’ of ‘land macht’, zijn strategische opponent is. Het hart van de ‘land macht’ is overduidelijk en in overeenstemming met alle klassieke geopolitiek: Rusland. Bijgevolg is de strijd van de Russische Federatie tegen de Amerikaanse hegemonie binnen Rusland, tegen de vijfde kolonne van liberalen in en rond Rusland, bijvoorbeeld in Oekraïne, niet enkel een strijd voor een egoïstisch nationaal belang, maar een bredere strijd voor menselijke vrijheid. (…)

Een etnie is een organische gemeenschap met een speciale soort waarden (1), een volk is een historische gemeenschap met een bepaalde positie in de wereldgeschiedenis (2) en een politieke natie is een artificieel uitvindsel van de kapitalistische moderniteit dat de plaats innam van de traditionele organisatie uit de middeleeuwen alsook van de maatschappij gebaseerd op het rijk, op de heilige waarden en de verschillende kasten van de maatschappij (3). (…) De politieke bourgeoisstaat is een soort volledig ahistorisch concept, samengesteld en kunstmatig geschapen door het modern concept gebaseerd op de technische noodzaak om individuen te verenigen in een soort kunstmatig raamwerk. Zodoende werd de politieke natie geschapen door de bourgeois om de individuele vrijheid te bestendigen, want de politieke natie is samengesteld op basis van een individuele identiteit die volledig modern is, burgerlijk en kapitalistisch. En nadat die individuele identiteit opgeëist wordt door de maatschappij wordt de politieke natie terug ontbonden. Het wordt vernietigd door dezelfde machten die de natie vormgegeven hebben. (…) Ik ben dus absoluut geen chauvinist of geen racist, noch een aanhanger van dergelijke vormen van (bourgeois) “nationalisme”. Ik hou niet van de gangbare moderne notie van natie, omdat het een kapitalistische, liberale en burgerlijke uitvinding is. Ons idee als euraziaten, als aanhangers van de vierde politieke theorie, is om ons te verzamelen rond het volk, het volk als historische entiteit, boven de etnie, historisch en tragisch. (…) (De euraziatische idee is min of meer verwant aan dat van het rijk.) Het rijk is een traditionele organisatie van een strategische eenheid waarin de verschillen en de verscheidenheid van de etnische identiteiten behouden blijven. Het rijk is dus geen politieke natie omdat het heilig is, omdat het lokale identiteiten niet vernietigt maar integreert en laat zijn zoals ze zijn. Het rijk is dus een strategische eenheid met etnische verscheidenheid. Zo zou ik dit woord definiëren. Ik versta een ander rijk, de strategische eenheid en centralisatie met etnische verscheidenheid en met een heilig doel. Dat is het traditionele rijk als het Romeinse Rijk, het Griekse Rijk, het Middeleeuwse Rijk, het Byzantijnse Rijk of het Russische Rijk. Het Angelsaksische Rijk of Britse Rijk of het moderne globalistische Amerikaans gecentreerde Rijk zijn anti-rijken in dat opzicht."

HomeContactSitemap
lees meer...
NIEUWS 06/07/2022 : Suikerrock

The Sisters of Mercy komen op vrijdag 29/07/2022 naar het Bietenplein in Tienen samen met White Lies, Therapy? en De Mens.

lees meer...
CD BESPREKING : Gert - Alles Is Nog Niet Verloren

Evenals het zeer onlangs besproken Donder, Hel & Hagel hebben we hier nog een act uit de Leuvense antifa scene die al lang geen onbekende meer is voor Dark Entries! Gert maakt al meer dan 18 jaar kritische uptempo Nederlandstalige DIY ‘kleinpunk’. In 2016 bespraken we voor Dark Entries het vijfde album “Ongepast Vrolijk”, ...

lees meer...
CD BESPREKING : L' Appel Du Vide - Abwärtsspirale

Altijd leuk een singel formaat met 4 nummers, aandoenlijk bijna anno 2022, zeker in zwart en grijze lay out en met de veelbelovende bandnaam L’ Appel Du vide en de al even veelbelovende titel “Abwärtsspirale”. Qua stijl en gemoed waan ik mezelf waar aan de vooravond van de jaren 80, een gevoel dat door de muziek van ...

lees meer...
NIEUWS 04/07/2022 : Leeds is gothic city!

U dacht natuurlijk aan Leipzig. Ook. Maar de stad Leeds kent een gothic rock verleden dat als historisch erfgoed moet gekoesterd (denk maar aan bands als The Sisters Of Mercy, The Rose Of Avalanche, March Violets, Salvation, Red Lorry Yellow Lorry,...) Mocht u tussen 7 en 10 juli nog vrij zijn en niks hebben gepland, ga dat horen en zien in ...

lees meer...
NIEUWS 03/07/2022 : Gothic magazine trekt er de stekker uit...

Tenminste grote bezieler en cult figuur bij onze Oosterburen Martin Sprissler besloot recent de stekker uit zijn geesteskind te trekken en biedt zijn titel aan voor overname. Een tweetal jaar geleden was er na een lange pauze sprake van een doorstart maar deze bleek niet helemaal te lopen zoals verwacht. Momenteel is Gothic Magazine 90 in ...

lees meer...
CD BESPREKING : Donder, Hel & Hagel - Kermis In De Hel

In 2019 bespraken we “Lang Genoeg Beleefd Geweest!!!”, het debuutalbum van het Leuvense zootje ongeregeld Donder, Hel & Hagel en heden stellen ze ons hun tweede album voor, “Kermis In De Hel” (11 songs, 43 minuten) met negen studio en twee live songs. Het langverwachte tweede album, uitgesteld door en aangevuld ...

lees meer...
NIEUWS 02/07/2022 : Enzo Kreft met eerste clip als voorbode van het nieuwe album 'Shelter'

De naam Enzo Kreft hoeft geen introductie meer, deze oude krijger werd met de albums “Control” (2019) en “Different World” (2021) weerom ‘wereldberoemd’ in onze scene en scoorde zelfs torenhoog in de eindejaarslijstjes van menig Dark Entries schrijver. Reden, aanstekelijk electro, zowat de overtreffende ...

lees meer...
NIEUWS 02/07/2022 : The Seven Whores Of The Apocalypse, eigentijdse dark electro

De Duitse Dark Dimensions labelgroep ging het trio Chris, Tom en Jason halen in Amerika om hier bij ons hun debuut de ep “Wicked Hands” bij Scanner uit te brengen. Het geluid van deze debuut ep ligt ergens tussen een actuele Placebo Effect en een minder technoïde versie van hun landgenoten Velvet Acid Christ in hun eerste ...

lees meer...
CONCERT BESPREKING : Crime and the City Solution @ Can't Live in a Livingroom XIV, Haacht, 11 juni 2022 - ...omdat een cultband in de living nog altijd beter is dan gewoon een avondje TV kijken...

In tussentijd is de tournee van Crime and the City Solution achter de rug en zitten ze alweer in uitvalsbasis Berlijn te broeden op een nieuw studioalbum… Ook de heruitgave van hun backcatalogue door Mute geeft ons iets extra om naar uit te kijken. Voorlopig houden we uw nieuwsgierigheid alvast warm met dit concertverslag van hun huiskamerconcert ...

lees meer...
CONCERT BESPREKING : Zondigen op zondag; Sinner’s Day zomert - Als loonslaaf kon ik van deze editie, na veel vijven en zessen, enkel de zondag mee pikken. Gelukkig de dag die mijn goth rockend hartje sneller deed slaan.

Over de vrijdag en zaterdag kan ik hier dus helaas niets kwijt, maar ik twijfel er niet aan dat anderen dat zeker even literair in mijn plaats zullen doen. Laat deze korte review dan ook veeleer een impressie zijn dan een festivalverslag of nog de beleving van één dag. Gelukkig heb ik voor de wintereditie, onder het aloude motto; ...

lees meer...
FOTO'S : Within Temptation - @ Graspop 17/06/2022 door Luc Luyten

lees meer...
FOTO'S : Heilung - @ Graspop 17/06/2022 door Luc Luyten

lees meer...
FOTO'S : Amenra - @ Graspop 17/06/2022 door Luc Luyten

lees meer...
CD BESPREKING : Centhron - Fylgja

Dansen. Niet mee niet minder. Al is het dan wel op het eigen graf. Centhron is geen onbekende in aggro tech en endzeit electro middens. De groep werd in 2011 geformeerd door Elmar Schmidt en is vandaag reeds aan zijn 10de album toe,”Fylgja”. Geweldenaars met synths en drummachines zeg maar, die tussen het hacken door even aan het ...

lees meer...
CD BESPREKING : Chainreactor - Techno body Device

Voor de liefhebbers van dark electro of beter nog aggro tech met cyber aspiraties zou de naam Chain Reactor geen onbekende (mogen) zijn. In de maalstorm van vandaag zouden we haast vergeten dat ook dit subgenre, nog altijd alive and kicking, voor het zweet in de underground clubs zorgt. Conclusie; Dark Entries heeft dringend nood aan een kenner ...