casino maxi1xbet

Dark Entries Logo

736 items

   

iCE KiNG
In mijn optie kan of moet iedereen zelf koning zijn.
15/06/2014, Xavier Kruth
 Bookmark and Share

15/06/2014 : iCE KiNG - In mijn optie kan of moet iedereen zelf koning zijn.
15/06/2014 : iCE KiNG - In mijn optie kan of moet iedereen zelf koning zijn.
15/06/2014 : iCE KiNG - In mijn optie kan of moet iedereen zelf koning zijn.
15/06/2014 : iCE KiNG - In mijn optie kan of moet iedereen zelf koning zijn.
15/06/2014 : iCE KiNG - In mijn optie kan of moet iedereen zelf koning zijn.
De meest eigenzinnige Keltische troubadour is terug met een vierde cd: Victory IV. We bespraken de cd maar zaten nog met een hoop vragen. Vragen die we de ijskoning zelf even voorlegden. We werden getrakteerd op een gesprek vol diepgaande reflecties over maatschappij, literatuur, moderniteit, et cetera, waarin iCE KiNG nog eens duidelijk maakt dat hij naast muzikant ook filosoof is.

Ik heb bij het bespreken van je laatste cd ‘Victory IV’ gemerkt dat het niet zo gemakkelijk is om je muziek te omschrijven, iets waar je waarschijnlijk al vaker mee geconfronteerd bent. Hoe zou je het zelf aanpakken?

Dat is een zeer moeilijke vraag, want voor mij is het uitgangspunt nooit welk soort muziek ik wil maken. Ik maak eerst de muziek en pas achteraf komt de vraag: hoe ga ik dat omschrijven. Elke omschrijving is verkeerd, het dekt nooit de lading. Ik ben al tien jaar aan het zoeken naar een omschrijving, en ik heb het nog steeds niet gevonden. We zouden misschien gewoon een paar adjectieven kunnen samenvoegen die het min of meer weten samen te vatten: 1) Keltisch, 2) fusion en 3) neoklassiek.

Vele mensen maken ook de verwarring met metal, omdat ik uit die scene kom. Ik ben ook jarenlang de uitbater geweest van de Metalzone in Antwerpen. Maar dat is eigenlijk niet juist. Want om metal te spelen moet je toch altijd een aantal regels volgen. Ik speel niet met een band. Het is alleen, solo. Ik gebruik weinig distortie, enkel als ik een gitaarsolo speel zoals op een paar instrumentele nummers op de cd, maar dat is nog altijd een minderheid…

Maar hier hoor je wel de metal-invloeden…

Ja, inderdaad. Maar er zitten ook invloeden in van jazz en klassieke muziek. Wat er ook in zit van de metal is het episch karakter en de techniciteit. Het is uitvoeringsgewijs zeer technisch om te spelen.

Je teksten zijn gebaseerd op ‘bijna vergeten poëtische schatten’. Op welke manier selecteer je de teksten waarop je muziek wil zetten?

Het proces gaat als volgt. Eerst schrijf ik het nummer, de gitaar simultaan met de zang, dus beiden tezamen. Maar de tekst die ik dan zing is nog geen afgewerkte tekst. Het klinkt als Engels, maar het is eigenlijk meer een fonetische tekst. Dus ik maak heel het nummer en pas helemaal op het einde ga ik op zoek naar een tekst die er bij past. Ik weet dan hoeveel verzen ik nodig heb, hoe lang die moeten zijn en uit zoveel lettergrepen ze moeten bestaan.

Dan doorblader ik mijn boeken op zoek naar een passende tekst. Vroeg of laat kom ik een gedicht tegen dat bij het nummer past. Hoe ben ik aan die boeken gekomen? Wel, die lagen bij mijn grootvader op de zolder. Mijn overgrootvader was een homo universalis, een ingenieur die onder andere een grote hoeveelheid klassieke romantische Engelse literatuur verzameld had. Ik heb die boeken destijds toen mijn grootvader zijn zolder leegmaakte binnengehaald, niet eens met de gedachte van er ooit iets mee te doen.

Maar de composities, het episch karakter, de verschillende sequenties waaruit het nummer zal bestaan staan dan al vast… Je past wel nog de teksten aan?

Ja, ik maak soms nog kleine aanpassingen, vooral bij de refreinen. Het lijkt weinig mensen op te vallen, maar ik vind dat ik echt catchy refreinen schrijf. Daarom probeer ik ook het archaïsch taalgebruik hier te vermijden.

De teksten zijn vaak afkomstig uit de 18e en 19e eeuw, de romantiek. Je zou bij jou verwachten dat je je eerder zou richten op de middeleeuwen, want je hebt een grote fascinatie voor de middeleeuwen.

Het kan paradoxaal klinken, maar je kan het vergelijken met Tolkien. Hij ging eigenlijk terug naar basiswaarden die al bestonden in de middeleeuwen, rond spiritualiteit, moed, opoffering, strijd… Maar hij had zijn boeken niet kunnen schrijven indien er daarvoor niet eerst de industriële revolutie en de financiële crisis waren geweest, indien er geen twee wereldoorlogen hadden plaatsgevonden.

Het is net door die kritiek op de moderniteit dat het terug mogelijk was om terug zo’n alternatief naar voren te schuiven. Ik denk dat dit ook geldt voor de romantische dichters die ik gebruik. Ze schrijven vanuit een nieuw verlangen naar de premoderne tijd. Ik voel me meer verwant met iemand die ook vertrouwd is met het beeld van de moderniteit dan met iemand uit de middeleeuwen die daar niet mee vertrouwd is.

Maar het gaat toch vaak over onderwerpen als oorlog, strijd…

Tja, misschien hoort dat ook gewoon bij een man van in de 3O jaar. Het is niet dat ik per se geïnteresseerd ben ik oorlog, maar mensen doen alsof er al lang geen oorlog geweest is terwijl in de praktijk nog dagelijks oorlog wordt gevoerd, maar met andere middelen. Veel schijnheiliger ook. In de middeleeuwen vocht men man tegen man. Dat is een veel minder laffe manier om te vechten dan zoals de Amerikanen met één druk op de knop een atoombom te gooien, of de socio-economische manier van oorlog voeren. De armen worden armer, de rijken worden rijker. De arme kan niet met gelijke kracht terugslaan.

Er wordt ook maar weinig aandacht meer besteedt aan het concept van de ‘rechtvaardige oorlog’. Er bestaat een lange traditie die knap uitgewerkt werd door Thomas Van Aquino over de rechtvaardige oorlog. Ook hier gaat het om waarden: waarheid, schoonheid, goedheid of rechtvaardigheid. Ik ben ervan overtuigd dat als iets waar, rechtvaardig of schoon is, het de moeite is om ervoor te strijden, om naar een meer correcte en schone wereld te streven.

Ik denk dat mensen die zeggen dat ze daar geen nood aan hebben in zekere zin onderdrukken wat er in hun aanwezig is. Velen hebben nood aan oorlog voeren, zonder dat toe te geven. Maar weinigen vechten voor waarheid, rechtvaardigheid, schoonheid. Doch als het op een zekere manier gekanaliseerd kan worden, door bijvoorbeeld muziek te maken, dan denk ik dat er geen probleem mee is. Dat is de manier waarop ik het aanpak. Er vallen daarbij geen doden of gewonden.

Je zou hier ook kunnen verwijzen naar de titel van je cd: Victory IV. Wat steekt daar achter?

Wel de IV is natuurlijk omdat dit het vierde album is van iCE KiNG. Dan is er natuurlijk de alliteratie met ‘VIctory’. De twee eerste tekens en de twee laatste zijn het omgekeerde van elkaar. Maar het gaat niet om een overwinning op een ander. Ik bedoel het eerder als een overwinning in een gegeven situatie, ten opzichte van de omstandigheden en de inwendige lagere neigingen. Men denkt soms dat iCE KiNG een koning wil zijn die over anderen heerst. Dat is helemaal niet het geval. In mijn optie kan of moet iedereen zelf koning zijn. Iedereen moet een meester zijn over zichzelf.

Je zei me ooit dat je met de vorige cd - Epic Centre - wat afgedwaald was van het oorspronkelijke concept van iCE KiNG, en dat deze weer terug naar de wortels zou gaan. In welke zin bedoel je dat?

Het is niet zo dat ik op een album steeds de recentste nummers zet. Ik schrijf eigenlijk continu nummers, en als ik beslis om een album te maken selecteer ik nummers die samen een nieuw verhaal vormen, die bij elkaar passen. ‘Epic Centre’ was inderdaad een album waar ik langere nummers op heb gebracht, een album waar meer thema’s uit de nieuwere tijd aan bod kwamen, zowel tekstueel als muzikaal. Dat is op Victory IV anders. Daar pik ik terug aan met mijn verleden, en heb ik ook een aantal nummers opgenomen die al heel lang bestaan.

Er is nog een ander aspect. Als muzikanten evolueren gaan ze vaak van een ‘meer is meer’-mentaliteit uit: steeds uitgebreidere composities, meer ideeën verweven in de nummers. Maar er komt een breekpunt waarop je zegt: minder is meer. Deze cd is inderdaad bedoeld om meer sober te zijn, en net door die soberheid meer direct aan te spreken. Het wil atmosferisch zijn en meer direct naar de kern gaan.

Laat ons even naar een paar van die teksten kijken. ‘False Prophets’ lijkt wel een knipoog op je eigen act.

Absoluut. Bij het lezen van die tekst dacht ik al: dit is te mooi om waar te zijn. Het zou spijtig zijn om daar niets mee te doen. Omdat het inderdaad gaat over barden, de ene die onzin verkoopt en de andere die geen onzin verkoopt.

En diegene die zijn ziel aan de machthebbers verkoopt en de ander die enkel de waarheid verkondigt…

Je kunt het beter uitleggen dan ik… Zo percipieer ik ook mij eigen situatie. Ik heb geen neiging om iets anders te laten uitschijnen dan het is. De bedoeling van kunst is om geen compromissen te maken. We kunnen altijd kijken naar welk soort criteria er gelden in de kunst. Gaan we uit van kwantitatieve criteria? Hoeveel verkoop je, voor hoeveel mensen speel je… Ook in de wetenschap worden steeds meer kwantitatieve maatstaven gebruikt om het belang van onderzoek te benaderen. Hoeveel publicaties heeft een onderzoeker op zijn naam staan, hoeveel verwijzingen zijn er naar die onderzoeker… Zo wordt er uiteindelijk voorbij gegaan aan de kern van de zaak.

Een andere tekst waar volgens mij meer achter steekt is ‘The Return Of The Viking King’.

‘The Return Of The Viking King’ past ook in het verhaal dat ik daarnet vertelde. Het is een nummer dat ik eigenlijk al heel lang speel, misschien hetgeen dat ik al het meest gespeeld heb. Er zit een knipoog naar Tolkien in. Het derde deel van ‘In de ban van de ring’ heet ‘The Return Of The King’. Ik heb er dan ‘The Return Of The Viking King’ van gemaakt. Het is een nummer uit de begindagen van iCE KiNG, al heb ik nadien nog verschillende elementen veranderd en aangepast. Het verwijst natuurlijk naar de Vikings en naar Walhalla. Tien jaar geleden was dat nog geen cliché, maar tegenwoordig verwijst elke metal-band naar Walhalla…

Zoals je daarnet al zei ben je ook de uitbater geweest van de Metalzone in Antwerpen, dat nu helaas gesloten is. Ik vermoed dat je dan ook een mening hebt over de crisis in de muziekwereld en de tanende cd-verkoop.

Wel, het is een crisis die eigenlijk twee aspecten bevat. Ten eerste de algemene economische crisis die maakt dat mensen minder zaken gaan kopen die ze beschouwen als luxe-goederen. Ten tweede de crisis als gevolg van het kunnen downloaden van muziek op het internet. De verkoop van cd’s is daardoor op korte tijd heel erg achteruitgegaan. Ik stel ook vast dat de fans die crisis enorm onderschatten.

Denk bijvoorbeeld aan Accept, een heel belangrijke metal-band uit de jaren 80 en 70. Zelfs die beweren amper rond te komen. Het is bijna liefdadigheid geworden. Dat betekent dat steeds minder mensen zich met muziek gaan kunnen bezig houden, en dat diegenen die zich er wel mee kunnen bezig houden steeds minder budget gaan hebben om iets te maken. Ok, muziek draait niet enkel om geld, maar geld is wel een belangrijke factor.

Nochtans zie ik rondom mij heel wat mensen - waar jij ook toe behoor - die gewoon gaan werken en met zeer beperkte middelen bij hen thuis zelf iets opnemen en uitbrengen.

Ja, maar ik investeer daar ook veel in. Ik steek er bovendien ontzettend veel tijd in. Ik moet me bezighouden met een hoop technische dingen, mij verdiepen in opnametechnieken, informaticaprogramma’s en websites… dingen waar ik gewoon geen zin in heb, precies omdat het niets te maken heeft met de inhoud van de muziek. Op de duur heeft het iets van masochisme. Ik neem nu op een jaar dingen op die je veel sneller via een professionele studio zou kunnen maken.

Je bent ook bezig met een boek. Was het idee om je ervaringen als uitbater van de Metalzone samen te vatten?

Het idee om een boek te schrijven is pas gekomen bij het sluiten van de winkel. Het gaat over de stand van zaken in de metal-scene. Automatisch heb ik daar veel over nagedacht. De bedoeling is om aan outsiders uit te leggen wat metal allemaal inhoudt, maar ook om insiders aan te zetten om meer zelfkritisch te zijn. Ik ga er waarschijnlijk niet alleen vrienden mee maken, maar dat is ook niet de bedoeling als je een boek schrijft.

Heb je nog andere projecten dan iCE KiNG, of is iCE KiNG tegenwoordig je enige project?

Ik heb een nieuw project dat in de steigers zit. Toen ik aan het studeren was heb ik heel veel nummers geschreven. Het was een tijdperk - eind jaren 90, begin 2000 - waarin je nog geen gsm en computer op je kot had. Ik heb ook lang gestudeerd, zo’n zeven jaar. Ik wou daar een groep rond maken, maar dat is er toen niet van gekomen. Om te beginnen vond ik niet de juiste mensen, maar vooral kreeg ik de kans om in een groep te spelen die ik zeer goed vond, en nog steeds zeer goed vind: Excess of Cruelty.

Daar was ik me niet van bewust. Ik weet nog wel dat je in Re:Creation gespeeld hebt…

Re:Creation was eigenlijk de opvolger van Excess of Cruelty. We wilden aan een wedstrijd deelnemen, maar dat mocht niet omdat we al te veel op ons palmares hadden staan. De wedstrijd stond enkel open voor groepen die nog geen cd’s hadden uitgegeven, en dat was met Excess of Cruelty wel het geval. Dus hebben we een nieuwe groep uitgevonden die wel aan die voorwaarden voldeed. Zo hebben we die wedstrijd toch voor een stuk kunnen winnen… (Lacht.) Het is nu lang geleden, dus ik denk dat het zo langzaam aan wel geweten mag zijn.

Maar om terug te komen op mijn nieuw project… Na een tiental jaren heb ik mijn schuif met notities nog eens open gedaan en mijn schrijfsels teruggevonden. Je moet weten dat ik geen muzikale opleiding gevolgd heb en dus alles heel cryptisch op mijn manier opgeschreven had. Het was moeilijk om te ontcijferen en ik heb wat moeite gehad om de nummers te reconstrueren. Ik had ook wat dingen opgenomen, maar dat was maar zeer gedeeltelijk.

Aanvankelijk had ik grote twijfels, maar nadat ik een tijdje aan de nummers gewerkt had, dacht ik: dit is te goed om in de kast te blijven liggen. Ik heb die dingen dan herwerkt tot tien afgewerkte nummers. Mijn broer, die onder meer gitarist was in een ander voormalig project Pilotfish, was bereid om bas te spelen. We zijn momenteel bezig met het maken en opnemen van de baslijnen op de composities en we zijn nog op zoek naar een drummer om het geheel volledig te maken. Als we hiermee zouden slagen, dan zou dat wel eens het begin kunnen zijn van iets boeiends.

Het heeft niets met iCE KiNG te maken, behalve dat ik ook zing en gitaar speel. Maar ik zing op een heel andere manier. Er zitten geen folkinvloeden in. Het gaat eigenlijk vooral richting melodieuse thrashmetal op z’n jaren ’80-’90. Toch klinkt het helemaal niet achterhaald, integendeel zelfs: het klinkt heel fris. Mede dankzij mijn broer die altijd al een zeer progressieve kijk heeft gehad op metal, klinkt het als een nieuw verhaal.

Ok, we zijn benieuwd. We zullen dit interview afronden. Is er nog iets dat je wil toevoegen?

Neen, behalve het gebruikelijke woord van dank aan de interviewer, natuurlijk…

Ook van onze kant dank voor dit uitgebreid en diepgaand gesprek.

iCE KiNG

iCE KiNG op VI (met luisterfragmenten en video's)

iCE KiNG op facebook

HomeContactSitemap
lees meer...
CD BESPREKING : Twin Tribes - Shadows (repress)

Deze “Shadows” verscheen origineel begin 2018 en was voor het Amerikaanse duo Twin Tribes zowat wat “Seventeen Seconds” voor The Cure was. Ok, een lichte vorm van overdrijving is mij niet vreemd, ik weet het, maar dit debuut opende wel wereldwijd de deuren voor het duo Louis Navarro en Joel Niňo Jr. Zelfs in ...

lees meer...
CD BESPREKING : Tomoko Sauvage - Fischgeist

Alles voor de kunst: Tomoko Sauvage kroop in Berlin-Prenzlauer Berg in een voormalige watertank om het album Fischgeist op te nemen. Het 19de eeuwse gebouw bestaat uit vijf gelaagde cirkels, met een wenteltrap in het midden die leidt naar een uitgang die uitkomt op een heuveltop. Binnen is het vochtig en koud met een constante temperatuur ...

lees meer...
CD BESPREKING : Stalowa Wola - The Will Of Steel

Toen een drietal jaar geleden ons het titelloze debuut van het Poolse Stalowa Wola bereikte, viel ons toch wel enige blijdschap ten deel. We konden immers nog maar eens ons martiaal kloppende hart ophalen, iets wat de laatste jaren steeds minder en minder aan de orde was. In dit genre dat op sterven na dood is valt er dan ook weinig nieuws ...

lees meer...
NIEUWS 22/01/2021 : Vaselyne: Waiting to Exhale

Zegt de naam Frank Weyzig u iets? Niet erg als het geen belletje doet rinkelen, maar hij zat in de eerste opstelling van Clan of Xymox en richtte daarna Born For Bliss op, en dat zijn twee groepen waar u hopelijk wel al van gehoord hebt. Sinds jaren heeft hij ook een project met de Nederlandse zangeres Yvette Winkler, die u misschien ook kent ...

lees meer...
NIEUWS 22/01/2021 : Dark Entries zoekt... jou?

Inderdaad, wie weet kan jij ons een dienst bewijzen! Graag houden we ons webzine zo up to date mogelijk, het feit dat we vorig jaar onze 25ste verjaardag mochten vieren bewijst toch wel dat de vrijwilligers die onze redactie telt hiervoor stuk voor stuk telkens weer hun beste beentje voorzetten. Maandelijks worden we bedolven onder de ...

lees meer...
NIEUWS 22/01/2021 : 'All or Nothing', aldus Moonspell

Dark metal sensatie uit Portugal, Moonspell, draait al bijna 30 jaar mee in het vak. Op 26 februari 2021 doet ze opnieuw een gooi naar liefhebbers van donkere goth metalen met album ‘Hermitage’ en dit via metal gigant Napalm Records. Naar eigen zeggen staat dit album symbool voor een epische reis doorheen de donkere dagen van het ...

lees meer...
CD BESPREKING : Exponentia - Tränen des Leidens

Vergeef me! Om een of andere reden is deze Franse band Exponentia steeds onder mijn radar gebleven. Toen de perskit binnen viel bij de redactie van Dark Entries, trok de cover van ‘Tränen des Leidens’ meteen de aandacht! Ludovic Dhenry, de man achter dit donkere gothic neo classic project, verraste enkele maanden geleden met ...

lees meer...
CD BESPREKING : Miki Yui - Aperio!

Nee, Miki Yui heeft geen drankprobleem. Althans, voor zover we weten toch niet. De titel van haar zevende langspeler Aperio! is afgeleid van de Latijnse oorsprong van de maand april, “aperire” wat “openen” of “onthullen” betekent. Het is meteen in een notendop een hint naar de manier waarop haar muziek ...

lees meer...
NIEUWS 21/01/2021 : De link tussen Joe Biden en Ministry: Varicella.

Vandaag neemt nieuwbakken (gezien zijn leeftijd misschien niet de beste woordkeuze, maar kom) president Joe Biden zijn intrek in het Witte Huis. Laat ons dat voorzien van een passend nummertje, zo dacht de Amerikaanse industrial metal band Varicella. Speciaal ter gelegenheid van de inauguratie nam de band, voor de gelegenheid samen ...

Willekeurige selectie 'oudere' CD-besprekingen (zie ook op onze home-page onderaan):
$$$$$$$$$
lees meer...
NIEUWS 19/01/2021 : Ground Nero: In The Blood

Hij is er gekomen. De nieuwe single van Ground Nero werd gisteren voorgesteld op het radioprogramma De dag des oordeels en werd daarna promt ook op YouTube gedeeld. Het is even wennen aan de stem van de nieuwe zanger, want de single is ook het eerste nummer dat uitkomt sinds Gwijde Wampers de groep verlaten heeft en vervangen werd door een ...

lees meer...
CONCERT BESPREKING : Goethes Erben - Online uitzending NCN Special in lockdown

Een online concert van Goethes Erben, en dat terwijl er in Duitsland een strenge lockdown aan de gang is? Neen, dat is het niet. Het concert dat op zaterdag 26 december werd uitgezonden, was eigenlijk al eerder opgenomen, met name op 4 september, toen Goethes Erben optrad op het NCN festival in de buurt van Leipzig. Het gaat om een concert ...